Lesarinnlegg:

«Sunnmøre blir rundlurt av Møreaksen!»

At det går an å vere så inn i hampen greinalause og la seg rundlure av Torgeir Dahl, Helge Orten og co i Møreaksen, gjer at ikkje ei samferdselskrone kjem til Sunnmøre dei neste 20–30 åra.

Møreaksen: Kryssing av Romsdalsfjorden med ny E39 fra Vik over Tautra til Otrøya og videre over Julsundet.  Foto: Øyvind Leren/Statens vegvesen

Meninger

No skal Harald Tom Nesvik inn som styreleiar i Hafast, og no får jaggu også eg håp om at realiteten rundt den hjelpelause Møreaksen kjem fram.


Sunnmøre står og ser på at Møreaksen blir prioritert i NTP, med sine 25–35 milliard rr, noko som betyr at ein kan gløyme midlar til Hafastt, Veibustkrysset, Voldatunellen, ny Lerstadveg, Riksveg 15 Strynefjellet med arm til Geiranger osv. osv.

Realiteten er at i årevis har Møre og Romsdal kjempa for nokre få milliard kroner til vårt fylke. 4,5 milliard kr ligg i NTP dei 6 fyrste åra, men ikkje ei kr er løyve og ikkje ein meter veg er bygd av ny riksvegprosjekt i vår region»

No gjev i tillegg Sunnmøringane vekk alt til Møreaksen, og eg forstår rett og slett ikkje at det går an å vere så innmari greinalause!

Mi hovudutfordring til Harald Tom Nesvik blir følgjande:

Du får i oppgåve å finne ein vanleg innbyggjar på Sunnmøre som ynskjer Møreaksen og E- 39 med 8 rundkøyringa og veg rett gjennom Molde.


Tror Møreaksen ligger fast

—Jeg er veldig positiv til at E39 mellom Ålesund og Molde kan bli overtatt av Nye Veier, sier Helge Orten (H), leder i Stortingets transportkomite. Han ser ikke det som noen trussel mot Møreaksen.


Dersom du finn vedkommande, så ring meg!

Snakk ikkje med forvirra leiarar i NHO, eller ordførarar som av ein eller anna grunn ikkje torer å seie Torgeir Dahl imot, for desse har for lengst vendt ryggen til eit stort fleirtal av innbyggjarane her i fylket som ikkje vil ha Møreaksen!

Det er no på tide at demokratiet tar til å virke her i fylket, og dermed seie nei til Møreaksen og prioritere alt anna av samferdselsprosjekt i heile fylket.

Hafast er eit stort og viktig næringslivsprosjekt, som er døme på vegprosjekt som burde vore prioritert.


Leserinnlegg:

«Få slutt på milliardsløsing på bygdeveger i Romsdal»

Det bygges veger over det ganske land, men ikke på Sunnmøre, som er den mest aktive og verdiskapende del av landet.Leserinnlegg:

«Stamveg med omveger hit og dit»

Møreaksen og Hafast er feil løsning for ny stamveg E39. Samlet 5 mil lengre enn alternativet Romsdalsaksen og Storfjordsambandet, og langt dyrere.


-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!