Leserinnlegg:

«Bevar skolebibliotekene!»

All forskning viser at barn som leser mye, klarer seg bedre på skolen.

Bibliotek: Skolebibliotekordningen bør styrkes, ikke svekkes, mener artikkelforfatteren.  Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Meninger

Nesten dobbelt så mange gutter som jenter leser aldri eller nesten aldri for fornøyelsens skyld. Dette er noe norske skolemyndigheter må ta tak i, og da er det viktig med nær tilgang på bøker.

Og her kommer skolebiblioteket inn i bildet. Skolene bør ha et skolebibliotek med bemanning, sentralt plassert i skolen og med et utvalg av bøker for alle. Å svekke skolebibliotekordningen kan svekke både leseferdigheter og ordforråd, neppe i elevenes, skolens og samfunnets interesse.

Det er etter mitt skjønn urovekkende at Opplæringslovutvalget har foreslått å fjerne ordet skolebibliotek i den nye lovteksten. Kommunene skal ha plikt til å sikre et godt bibliotektilbud som er tilgjengelig for elevene.

Alle vet at mange kommuner sliter med dårlig økonomi. Her kan det være fristende å kutte ned når det gjelder både innkjøp av bøker og lønn til skolebibliotekarer. Og tilgjengeligheten kan det bli så som så med. Ikke alle landets biblioteker ligger i nærheten av en skole. Besøk på det lokale biblioteket kan derfor skje en sjelden gang, alt etter skolens og den enkelte lærers engasjement, tid og ressurser.

Leseferdigheter er ikke bare viktig for å mestre skolen, men også for å kunne delta i samfunnet. Derfor bør skolebibliotekordning styrkes, ikke svekkes.

At både Skolebibliotekforeningen og Norsk bibliotekarforening er bekymret, er ikke vanskelig å forstå!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!