Leserinnlegg:

«Norsk Transportplan med behov for slankekur?»

Abc nyheter 17.9.20: «Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener dagens Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk. – Jeg kan rett og slett ikke forholde meg til planen slik den ligger der i dag, sier Hareide.

Illustrasjon: Det må satses på realistiske og fremtidsrettede løsninger. Pengebruk er stikkordet, og slankekur løsningen, sier Hofseth i dette innlegget.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Flere store samferdselsprosjekter kan dermed bli kuttet. Det er ikke avgjort hvilke prosjekter som skal vrakes fra den nasjonale planen for utbygging av veier, jernbane, flyplasser og havner. Prosjektene kan også bli satt på vent, skriver Aftenposten.»


Vegprosjekter for 4,4 milliarder ennå ikke startet

I løpet av perioden 2018 til 2022 skal det bygges riksveger i Møre og Romsdal for 4,4 milliarder kroner. Så langt er ikke et eneste prosjekt startet opp.


Sunnmørspostens lederartikkel 18.9: «Når det i Møre og Romsdal også fortsatt er lokal strid om hvor E39 skal krysse Romsdalsfjorden, er det heller ikke noe pluss», skrives det blant annet. Avisen hevder korrekt at fylket får svært liten andel av samferdselsmidlene dersom et par krabbefelt på Ørskogfjellet blir beholdningen. 23.9: Helge Orten kommenterer lederartikkelen, men sliter litt med å skape store endringer av bildet avisen tegner.


Helgaprat med Torgeir Dahl:

– Ein medspelar, ikkje ein fiende


Hareide har tydeligvis innsett at NTP har vokst til et nivå som ikke kan forsvares. Omfang og kostnadsøkninger sprenger rammene, og han trekker i nødbremsen – trolig for å dempe urealistiske forventninger. Hareide har tatt selvkritikk på at han har medvirket til å skape forventningene. Det skulle bare mangle, men han har rett i at E39 prosjektet må slankes.

I vårt fylke er det stor enighet om Halsasambandet, men delte meninger om kryssingen av Romsdalsfjorden og Storfjorden. Det naturlige ville vært å starte der man er omforent, men slik er ikke status, dessverre.

Det er utallige forslag for kryssing av Storfjorden. Hafast er nok den viktigste, men er svært dårlig egnet som del av stamvegen E39, ettersom den gjør vegen omkring 4 mil lengre en de ulike alternativene mot Sykkylven/Stranda. Det er uvirkelig at Hafast aksepterer å stille seg bak i køen i forhold til Møreaksen, men de har akseptert «Møreaksen først».


Leserinnlegg:

«Visjoner for bærekraftig transport»

Norge har en vid naturgitt infrastruktur for sjøtransport med store investeringer i farleder og havneanlegg. 


Når det gjelder kryssingen av Romsdalsfjorden, finnes alternativ som trolig er bedre og billigere enn Møreaksen. En nøytral og fair utredning av Romsdalsaksen blir trenert av en relativt liten gruppe med makt, og det er leit at Sunnmørsposten er del av gruppen. Utredningen kunne gitt verdifulle svar.

Økonomien blir avgjørende, og det må letes etter alternative løsninger. En enkel jobb når alternativene finnes. Skal penger spares, kan man ikke tviholde på gårsdagens løsninger. Vi må satse på realistiske og fremtidsrettede løsninger. Pengebruk er stikkordet, og slankekur løsningen.


Kronikk:

«Klimavennlig vegbygging skal lønne seg»

Statens vegvesen tar et skikkelig klimagrep. Nå skal entreprenører, leverandører og rådgivere som kommer med gode klimaløsninger belønnes med en egen klimabonus.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!