Leserinnlegg:

«Hvem tjener på nedlegging av kommunale barnehager?»

Åsemulen: Åseumulen barnehage er en av de tre barnehagene som er foreslått nedlagt i Ålesund. 

Meninger

Barnehagene på Hildre, Kvennaneset og Åsemulen skal nedlegges hvis kommunedirektør Eidsvik får det som hun vil. Da skal tre velfungerende barnehager rives opp, barna skal flyttes fra et kjent miljø til andre barnehager, stabile barnehageansatte skal spres til andre barnehager.

Hvorfor det? For kanskje å spare småpenger – hvis bare 60 % av barna går over til private barnehager, kan kommunen komme til å spare 2,8 millioner i året ifølge kommunedirektøren. Hvis flere barn overføres til private barnehager, kan regnestykket gå i minus.


Budsjettet for Ålesund 2021:

Dette sier Eidsvik om barnehage-kuttene


Kommunen har ikke sjekket opp om det er kapasitet i de andre kommunale barnehagene i området til å ta imot barna. Det er bare 1,5 år siden det manglet 30 plasser på Hessa, i Skarbøvik, Aspøy og bysentrum. I tillegg sto om lag 30 barn uten plass i området Emblem-Flisnes og opptil 20 barn uten plass på Ellingsøy. Disse ble tildelt plasser andre steder i kommunen.

Kommunedirektøren tenker at kommunen skal spare litt ved nedlegginga. Noen andre kommer til å tjene godt på dette. Privat barnehagedrift er meget lønnsomt for de store selskapene som stadig tar over flere av de private barnehagene.

Sunnmørsposten meldte 8. august i år at Bjørn og Kjersti Grønmyr fra Ålesund tjente 356 millioner kroner etter salget av Gnist barnehager i fjor. Finansavisen meldte 27.07.18 at tre av Norges fire største private barnehageselskaper, Læringsverkstedet, Trygge Barnehager og Norlandia Barnehagene, de to seneste årene har hatt et samlet resultat etter skatt på 554 millioner kroner.


Budsjettforslag i Ålesund:

Vil legge ned tre barnehager

Tre kommunale barnehager legges ned og idrettshallen i Osane får penger først i 2023.


Roger og Kristian Adolfsen solgte barnehage-selskapet Pioneer Public Properties til Australia i november i fjor, etter salget satt de to Adolfsen-brødrene igjen med 2,5 milliarder kroner. Selskapet eide 170 barnehager i Finland, Sverige og Norge, de fleste i Norge, og blir driftet av selskaper som Norlandia, Kidsa og Espira.

Den enorme fortjenesten knytta til privat barnehagedrift gjenspeiler at det er minimalt med risiko å drifte barnehager, driften betales av oss skattebetalere og foreldrene. Avkastninga på investert kapital er tre ganger så høy som vanlig avkastning på børsen. I stedet for at barnehagebevilgningene brukes til beste for barna, sitter noen få barnehagekonsern og gjør seg rike privat. Kommunene er forpliktet til å betale store driftstilskudd til de private barnehagene.


Investeringer i Ålesund kommune:

Utsetter bygging av skoler, idrettshall og badeanlegg

Ny skole på Eidet og Hessa, Skodje ungdomsskule - og boliger for utviklingshemmede og vanskeligstilte - er blant prosjektene som skyves ut i tid i Ålesund kommune.


Det er ikke sikkert at Ålesund vil spare penger på å rasere de kommunale barnehagetilbudet og overføre barna til de private barnehagene. Det som er sikkert er at de vil styrke privat drift på bekostning av den kommunale. Det som også er sikkert, er at dette ikke er til det beste for barna eller lokalmiljøene.

Jeg minner om at Rødt har foreslått lavere lønn til toppledelsen i kommunen og lavere vederlag til politikerne som ville gitt en årlig innsparing på 5 millioner. Det ble ikke vedtatt.

Kommunestyret må si nei til nedlegging av de tre kommunale barnehagene.

Malena Strømmen Malakzadeh og Bente Volder,
Rødt Ålesund

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no