Lesarinnlegg:

«Stripping og genmanipulering»

Pornofisering: «Stripping heng saman med ein stadig meir pornofisert, for ikkje å seie pornofiksert, kultur, som skader menn og kvinner», meiner forfattaren av innlegget.  Foto: Shutterstock/ NTB

Meninger

Eg vil gjerne gje honnør til to innlegg i avisa den siste tida.

Redaktør Hanna Relling Berg hadde 10. oktober ein kommentar om Crispr-teknologien. Den voner mange fekk med seg. Eg har gjennom lang tid lagt merke til kor oppteken redaktøren er av etiske spørsmål, spørsmål om trykke- og meiningsfridom, sosial rettferd og nyanseringar i samfunnsdebatten.


Derfor er kunnskap og debatt viktig:

«Metoden er både fantastisk og skremmande »

Årets nobelpris i kjemi går til to forskarar som har utvikla eit effektivt verktøy for redigering av genar. Det er eit fantastisk verktøy, som med feil bruk kan bli uhyggeleg farleg.


Om ein er samd eller ei i enkeltsaker, så er det viktig å halde oppe ei lokal kvalitetspresse som er oppteken av å halde profesjonell standard, ikkje berre av kva som gjev «klikk» på nett.


Meninger

«Stripping – harmløs underholdning?»

Den 24.09.20 vedtok Ålesund kommunestyre de alkoholpolitiske retningslinjene for den nye kommunen. De vedtok at det skulle være lov å gi skjenkebevilling til steder som har stripping eller lignende som en del av sin underholdning.


Det kan ikkje vere lett i desse ulvetider for pressa, når Facebook og andre store internasjonale aktørar «stel» annonseinntekter.

Bente Volder skriv i Sunnmørsposten 8. oktober eit innlegg mot kommunestyret i Ålesund som vil gje skjenkeløyve til utestader med stripping. Eg trur at det er redsel for å vere prippen og puritansk som gjer at mange er redde for å forby stripping. Men dette er ikkje problemet.


Stripping heng, som Volder seier, saman med ein stadig meir pornofisert, for ikkje å seie pornofiksert, kultur, som skader menn og kvinner. Særleg dei unge, sitt sjølvbilete, sjølvtillit og syn på kvarandre.

Eg vil oppmode dei unge til å engasjere seg i dette og seie meininga si.

Aud Farstad
Ålesund

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no