Leserinnlegg:

«FrP krev folkeavrøysting i vindkraftsaker»

FrP krev i sitt nye partiprogram, folkeavrøysting i alle vindkraftsaker på land, skulle berre mangle at folket får bestemme dette direkte.

Folkeavrøysting: FrP krev i sitt nye partiprogram, folkeavrøysting i alle vindkraftsaker på land, seier Frank Sve i dette innlegget.  Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Meninger

FrP fremma også dette standpunktet i Fylkesplansaka i førige fylkesting, men vart grundige stemt ned.

Spesielt SP ved Kristin Sørheim var sterkt imot at folket skulle få bestemme om ein skulle tillate vindkraft utanfor sine eigne heimar her i fylket.

SP forsøker å framstå som motstandarar av vindkraft, men nektar altså at innbyggjarane skal få bestemme over desse betente sakene direkte.


Siste innspurt i vindkraftrettssaka: – Det vart gjort ei stor endring som ikkje var omsøkt

Advokat Mari Kjellevold Brygfjeld la torsdag føremiddag fram sluttinnlegg på vegner av Nei til vindkraftverk på Haramsøya. Der peika ho på konkrete sakshandsamingsfeil. NVE meiner feila ikkje har hatt betydning for resultatet.


Sørheim meinte ho og resten av fleirtalet i fylket, viste betre enn innbyggjarane, og når ho var valt skulle SP og ho bestemme.

Sjå korleis det har gått med ferjedrifta og vidaregåande skular, der SP gjekk til val på gratis ferjer og satsing på vidaregåande skular, etter valet vart resultatet med SP, 50 % dyrare ferjer og 34 mill. kr i kutt innan dei vidaregåande skulane.

FrP meiner det er svært viktig at enda meir reell makt kjem direkte til folket, og folkeavrøysting i viktige saker slik som greinalause vindkraftanlegg, er folkeavrøysting definitivt på sin plass.


Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Folkestad: – Vi var med å spele inn kunnskap som vi ikkje finn brukt 

Ornitolog Alv Ottar Folkestad forstår ikkje korleis vindkraftverket på Haramsøya kunne få konsesjon.


Vi forstår SP og Kristin Sørheim eigentleg veldig godt, når vi husker på at det var SP statsråden Riis Johannesen som påtvinga statleg vindkraftplan på Haramsøya mot folket og kommunen sin vilje.

Vindkraftsaka på Haramsfjellet er såleis SP sitt monument, og er SP i praksis når dei kjem til makt.


Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Styreleiaren i Zephyr: – Tidsplanane våre er allereie skvisa

Utbyggaren på Haramsøya vil tape 410.000 kroner per dag, dersom dei ikkje kjem i gang med turbinmontering 1. april.


-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!