Lesarinnlegg:

«Kven styrer Norge?»

Eg sit igjen med to sterke politiske inntrykk frå eit besøk saman med seniorane i NITO på Sunnmøre hos Havila i Fosnavåg og programmet om USA på NRK1.

Illustrasjon:   Foto: Kystverket/Snøhetta

Meninger

Skal det gå same vegen med Distrikts-Noreg som på landsbygda i USA. Skal storkapitalen få øydeleggje Norge også.Pengemakta har vorte for sterk også i Norge. Sentralisering der storkapitalen har kjøpt opp landbruket har ført til håpløyse på landsbygda i USA. I Norge opplever vi at Høgre-regjeringa bruker EØS avtalen til å selje norsk natur, kraftproduksjon og jernbane til pengemakta i EU.

Er pengemakta i ferd med å overkjøre folkemakta? Er vi i ferd med å miste fridomen vår og eit reelt og levande folkestyre? I særleg grad gjeld dette i dag vindkraftsaka, men også Stad skipstunnel. Det grøne skiftet er bra, men no er det styrt av pengemakta og ikkje av folkemakta.

I vindkraftsaka får pengemakta subsidiar frå staten og folket må betale nettutbygginga. Dei fattige må betale til dei rike.


Lesarinnlegg:

«Ein kraftig protestaksjon må til»

Ja, no er tida inne for å sette i gang ein skikkeleg protestaksjon, når ein ser kva samferdselsminister Hareide vil gjere med Transportplanen. Nemleg å ikkje fylgje prioriteringa av oppstart av Stad skipstunnel, slik planen er per i dag.


Stad skipstunnel kostar mindre enn overskridinga av budsjettet på jernbaneutbygging i Osloområdet.

Venstre har dei to einaste ordførarane i Norge på kvar si side av Stad. Når Venstre ikkje støtter Stad skipstunnel syner dette at Vestlands-Venstre har tapt kampen med by-Venstre.

Den tidlegare KRF-ordføraren i Vanylven kommune har vore den sterkaste drivkrafta for Stad skipstunnel. Både Venstre og KRF slit med å kome seg over sperregrensa. Både Venstre og KRF vil tape mange stemmer både på vindkraftsaka og Stad skipstunnel om dei vel å underkaste seg Høgre i desse sakene.


Ny båtrute skal knytte sammen regionen

Torsdag starter Cruise service AS opp en helt ny rute mellom Ålesund og Stadlandet.


Per Sævik fortalde at Havila hadde investert 500 million kroner i batteripakker for å tilfredsstille politikarane sine krav om utsleppsfrie skip i Geirangerfjorden. No er det fare for at storkapitalen fer regjeringa til å utsett desse krava til 2030.

Stad skipstunnel er kostnadsrekna til 2,7 milliardar kroner. Dette er vesentleg mindre enn Nordøyvegen og vesentleg mindre enn overskridingane på jernbaneutbygginga i Oslo-området.

Fordelane med Stad skipstunnel for Distrikts-Noreg er mange, fordi mindre båtar slepp å krysse det vêrharde og farlege Stadhavet – kystruta til Havila, laksefrakt, hurtigbåtar, fraktebåtar, fiskebåtar, private båtar osv.

Dette vil også verte ein stor turistattraksjon. 2,7 milliardar kroner er småpengar i forhold til kryssing av Breisundet og Moldefjorden.

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!