Leserinnlegg:

«Sykepleiere og lønn»

Svar til Wenche Solheims kronikk i SMP 21.10.20, «Lønnsoppgjør i pandemiens tid».

Viktig kompetanse: Undersøkelser gjort under pandemien viser nettopp at det var smittevernkompetansen hos sykepleierne som var avgjørende for at så få døde i norske sykehjem, sier artikkelforfatter Trine Bruseth Sevaldsen.  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Meninger

Wenche Solheim, leder i kommunedirektørutvalget i KS Møre og Romsdal er litt forundret over min manglende forståelse for hva som har vært krevd av andre yrkesgrupper under den pågående pandemien.


Leserinnlegg:

«Lønsoppgjer i pandemiens tid»

Det er med ei viss undring eg les innlegget: «Sykepleiernes tid er nå!»


Det argumenteres blant annet med at rektorer har måttet legge om timeplaner og lærere har undervist hjemmefra. Hva våre medlemmer har gjort nevnes ikke, men det vet vi veldig godt begge to!

Det er ikke slik at Norsk Sykepleierforbund har sagt at sykepleierne skal ha høyere lønn på grunn av pandemien. Poenget er at pandemien har så tydelig vist behovet for sykepleiernes kompetanse, og hva mangel på denne kompetansen gir av risiko for helsetilbudet til befolkningen.

Undersøkelser gjort under pandemien viser nettopp at det var smittevernkompetansen hos sykepleierne som var avgjørende for at så få døde i norske sykehjem, til forskjell fra Sverige.


Enighet i lønnsoppgjøret for sykehusene

Spekter og Norsk Sykepleierforbund har kommet til enighet i årets lønnsoppgjør for sykehusene. Resultatet innebærer at minstelønnen heves.


Befolkningens helsetjeneste avhenger av sykepleiernes kompetanse og tilstedeværelse uansett om det er pandemi eller ikke. Vår samfunnskritiske funksjon har blitt synliggjort i år. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor fra september 2019 viser at tre av fire kommuner i Norge sier det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere. Dette er en oppgang på 11 prosentpoeng siden 2017.

Både Norsk Sykepleierforbund og kommunedirektørene vet at vi i øyeblikket mangler 6000 sykepleiere og at vi om noen år vil mangle 30 000, til tross for at det utdannes flere enn noen gang tidligere. En av fem nyutdannede sykepleiere slutter i yrket innen ti år. Grunnen de oppgir er blant annet for hardt arbeidspress, dårlig lønn og mangelen på heltidsstillinger.


Leserinnlegg:

«Sykepleiernes tid er nå!»

Sykepleiernes kompetanse, sykepleiernes fag og sykepleiernes helhetlige vurderinger har stått i front for å demme opp koronapandemien, som fremdeles preger vår hverdag.


Da blir mitt spørsmål til Wenche: Hva tenker du skal til for å sikre nok sykepleiere og spesialsykepleiere på kort og lang sikt? Hvordan skal du og de andre kommunedirektørene i Møre og Romsdal sikre faglig forsvarlige helsetjenester til innbyggerne i vårt fylke i dag og i fremtiden om dere ikke foretar dere noe nå?


Synspunkt:

«Jeg er svært bekymret for at årets lønnsoppgjør fører til at sykepleiermangelen vil vokse»

Vi må slutte å bare tenke på å rekruttere. Vi må også beholde sykepleiere, skriver Martin Solbjørg.Reagerer på lønnsoppgjøret for sykepleiere

– Vi synes ikke sykepleierne får betalt for innsatsen som ble gjort under pandemien

De to hovedtillitsvalgte for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Ålesund kommune er skuffet etter årets lønnsoppgjør, som gir en reell lønnsvekst på 0,3 prosent.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!