Leserinnlegg:

«Gi Osane og Hessa skole prioritet!»

Det er i grunnen utrolig at idrettshallen i Osane og den høyst tiltrengte fornyelsen av Hessa skole ikke er blitt en realitet allerede.

Planlagt idrettshall i Osane i Skarbøvika.  Foto: Illustrasjon

Meninger

Det kan vitne om et dårlig politisk håndverk fra politikerne i gamle Ålesund kommune siden både idrettshallen og skolen har vært på planstadiet i ganske mange år.

Det blir vel ikke noe lettere å få gjennomslag for prosjektene i den nye storkommunen, men disse prosjektene burde ha prioritet foran mange av de andre prosjektene som nå topper lista i den nye storkommunen, selv om kommunedirektøren maler ROBEK på veggen med ujevne mellomrom.Om jeg ikke tar skammelig feil har Hessa (inkludert Skarbøvika) hatt tre ordførere siden Osane første gang ble lansert som idrettsanlegg/idrettshall for vestre del av Ålesund kommune (Hessa og Aspøya som har et innbyggertall som er nesten like stort som gamle Haram kommune).

I tillegg har Aspøya hatt en ordfører i samme periode og i deler av den perioden har den administrative lederen i kommunen vært bosatt på Hessa, og burde vært vel kjent med de skolebehov denne bydelen hadde (og har).


Eiendomssjefen:

Ikke realistisk med byggestart i 2021 for Osane hall, Hessa og Eidet skoler – så mye kan de bli utsatt

Byggestart i 2021 er urealistisk for en rekke av byggeprosjektene i Ålesund kommune. Men budsjettforslaget vil medføre enda større forsinkelser.


Når man nå tydeligvis må kutte både her og der for å komme i havn merd et budsjett i balanse, kunne man kanskje starte med politikerlønnene.

Det er hårreisende at politikerne i Ålesund skal bevilge seg slike godtgjørelser som de tydeligvis har, i den økonomiske situasjonen kommunen er i. Det vil ikke løse de økonomiske problemene, men det vil i alle fall vitne om en vilje til å rette opp en miserabel situasjon. Og så kan man i neste omgang redusere antall kommunestyremedlemmer.


I 2013 gikk de i fakkeltog for Osane Idrettshall. Nå får 14-åringene kanskje aldri spille håndball som ungdom i sin egen bydel.

Etter planen skulle jobben med å bygge Osane Idrettshall starte i 2021. Nå foreslår kommunedirektøren å skyve på prosjektet til 2023 for å håndtere driftssituasjonen i kommunen.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!