Leserinnlegg:

«Havsul I – Prosjektet må stoppes!»

I ett av de siste nummer av magasinet «The Economist» har de fokusert på temaet «havet, og hva menneskeskapte lyder påvirker livet i havet.

  Foto: Illustrasjon

Meninger

Havet blir ofte sett på som en stille villmark. Men under overflaten er det en symfoni av lyder. Lyder som marine skapninger stoler på for å overleve, for å finne mat, kommunisere og navigere.

Lyset forsvinner noen meter under overflaten, så lyden er virkelig det som støtter livet i vann. Men mennesker forurenser i økende grad havet med støy, noe som utgjør en trussel mot livet i havet, fra de minste- til de mest majestetiske skapningene. Nå står vi overfor et globalt problem som berører tusenvis av arter.


Havforskningsinstituttet i Bergen har utarbeidet en rapport (nr.9/2008, revidert august 2009) om «Maritime ringvirkninger av vindmølleparker til havs». Her omtales de berørte gyteområdene og gytevandringer slik:

«Lavfrekvente lydkomponenter fra vindturbiner vil imidlertid i seg selv kunne maskere fiskens akustiske kommunikasjon og orienteringsevne. Slike effekter kan spesielt ha negativ betydning for vandrende fiskearter til- og gjennom de omsøkte områdene Her må spesielt nevnes sild, hyse, sei og torsk på vandring mot kjente gytefelter på Møre».

Sitat fra rapporten, (kap. 5.3, side 13): «Disse artene er ikke bare viktige for kystøkosystemet, men er også nøkkelarter i de store oseaniske økosystemer. Konsekvensen av å påvirke deres gytesuksess kan derfor bli formidabel».

Havforskningsinstituttet i Bergen har vært og er langt fremme i sin forskning når det gjelder lyd og lydens påvirkning av livet i havet.

Den Spanske professor Michel André fra Barcelona er i forkant av vitenskapen om havlyd. Hans mål er å redusere de menneskeskapte lydene i havet i et forsøk på å beskytte det marine liv rundt om i verden. Fra sitt laboratorium i Barcelona gjennomfører han eksperiment for å bedre forstå hvordan menneskeskapt lyd påvirker det marine liv. Michel-teamet gjennomfører den største lydundersøkelsen av verdens hav noensinne.


Havsul 1 kan få store investeringssubsidier: – Underkommunisert

Havsul 1 kan komme inn under de samme skatteordningene som olje- og gassnæringa. En allianse med Motvind Nordvest, Fiskebåt og SV krever mer åpenhet om ordningene.


Teamet dropper «Hydrofoner» på flere steder (150 stykker) på forskjellige dybder. Lyd er viktig for livet i havet, for lyset beveger seg ikke så langt under vann. Tusenvis av arter bruker lyd til å kommunisere, finne veien rundt, å oppdage neste måltid, sikre at det ikke er andres eller at dette er vår gyteplass. Støyforurensning er nå anerkjent som en stor trussel mot livet i havet I motsetning til mange andre trusler er trusler mot havet usynlig, noe som betyr at det ofte blir oversett.

Prosjektet Havsul 1 «Offshore vindmøller som etter planen skal bygges i gyteområdet til vårgytende sild (NVG), verdens største gytefelt, utenfor vår kyststripe, er helt på kollisjonskurs med den forskning Havforsningsinstituttet har foretatt, og den erfaring professor André har opparbeidet seg gjennom sine forsøk. Hans konklusjon er: Menneskeskapt lyd påvirker alle arter, og denne åpenbaringen har vært drivkraften bak Michel’s plan om å kartlegge lydbildet i hele verden.

Basert på Andrés forskning må det ikke gis grønt lys for utbygging av Havsul 1 prosjektet. Vi etterlyser fortsatt Møerebenken, og hva er blitt gjort fra deres side for å stoppe prosjektet.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!