Kronikk:

«Helt nødvendig med lav moms og økt kompensasjon»

2021 er året reiselivet i Møre og Romsdal skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise for norsk reiseliv.

Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021.

Kristin Krohn Devold og Cathrine Stadsvik
Meninger

Det er avgjørende at stortingspolitikerne sikrer reiselivsbedriftene tilstrekkelig kompensasjon og en fornuftig overnattingsmoms på seks prosent.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse gjennomført 14. oktober, viser at åtte av ti reiselivsbedrifter i Møre og Romsdal har opplevd merket lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av koronaviruset. Tre av ti har opplevd en halvering eller mer i omsetningen, og én av tre vurderer oppsigelser som følge av pandemien.


Reiselivsbedrifter rasar over krisepakken til regjeringa: – Titusenvis vil miste jobben

– Dette er så svakt at det ikkje kan kallast ei krisepakke for reiseliv, seier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv. Ho meiner regjeringa medvite legg ned bedrifter.


De dystre tallene er meldt inn før den nyeste runden med både nasjonale og lokale innskrenkninger som nå trer i kraft, og som både truer med å legge store begrensninger i tiden som kommer.

Selv før disse begrensningene sier syv av ti av bedrifter som normalt har julebordbookinger, at de har en halvering eller mer i årets julebordbestillinger. Det er dårlig nytt for serveringsstedene og hotellene i fylket.

Stortinget må rydde opp

Regjeringen presenterte nylig en justert kompensasjonsordning for reiselivet. Justeringene er i riktig retning, men det er behov for mer støtte. I den nye ordningen foreslår regjeringen å kompensere 60 prosent av faste kostnader i september og oktober og 70 prosent av bedriftens faste kostnader i november og desember.

Regjeringen senket som kjent kompensasjonsgraden etter sommeren fordi man forventet lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner i høst. Slik ble det ikke.Ordningen skal nå til behandling i Stortinget, og vi setter vår lit til at stortingspolitikerne øker kompensasjonsgraden i regjeringens forslag. Basert på hvor alvorlig situasjonen er for mange bedrifter, bør den økes til minst 80 prosent, slik den var i vår.

Samtidig bør grensen for utbetaling per selskap heves til 80 millioner kroner per selskap per måned, for å sikre de store bedriftene som er sysselsettingsmotorer i hele landet. Reiselivet består av flere store bedrifter som er av stor betydning for lokal verdiskaping og arbeidsplasser.

Momsøkning skader

I tillegg foreslår regjeringen i statsbudsjettet å øke overnattingsmomsen til 12 prosent. Dette er stikk i strid med hva reiselivet trenger nå, da dette vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Lavere moms gir lavere pris for gjestene.

Årets vintersesong står i fare, ettersom de mange utenlandske gjestene som normalt kommer til Møre og Romsdal uteblir. Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021.

Tapte 41 milliarder første halvår

Tall fra Benchmarking Alliance for deler av oktober viser at hotellbelegget i mange storbyer rundt om i landet ligger langt under normalen. Etter snart et år der næringen har opplevd strenge restriksjoner på drift, kurs- og konferansenekt, nasjonal skjenkestopp, bortfall av utenlandsmarkedet og én-meters-krav, ser vinteren mørk ut.

Situasjonen har ført til enorme tap for bransjen. NHO har beregnet at i perioden januar til august 2020 tapte reiselivet over 41 milliarder. Over 30 000 jobber er tapt i overnatting og servering. Viktige hjørnestensbedrifter og store sysselsettingsmotorer i distriktene står i fare for å gå konkurs.

Reiselivet skal fortsette å være en sysselsettingsmotor og viktig bransje for Norge i tiårene fremfor, men vil trenge bistand til å komme seg gjennom pandemien.


Nytt krisetiltak: Nybø setter av 5 milliarder kroner til støtteordning for bedrifter

Næringsminister Iselin Nybø (V) etablerer en ny og bred kompensasjonsordning som skal hjelpe norsk næringsliv gjennom nok en tung fase av koronapandemien.


Derfor må næringen få tilstrekkelig kompensasjon og et fornuftig momsnivå på seks prosent ut 2021. Det er nå opp til Stortinget å sikre rammebetingelser som gjør at reiselivet i Møre og Romsdal kan starte prosessen med å reise seg igjen i 2021.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!