Leserinnlegg:

«Aksepterer dere lovbrudd i skolen?»

Åpent brev til politikerne i Ålesund.

Illustrasjon:   Foto: Stig Vågnes

Meninger

Kommunalsjef Rødal snakker i Sunnmørsposten åpent ut om lovbrudd i flere skoler i Ålesund. Både på Kolvikbakken og Spjelkavik ungdomsskoler bryter man med vitende og vilje lærernormen. I tillegg bekrefter han «et par mindre avvik på noen av barneskolene».


Ingen særbehandling av Spjelkavik ungdomsskole:

Denne skolen mangler lærere, men får ikke spesialbehandling når Ålesund kommune skal spare penger: – Må fordele ressursene rettferdig

Spjelkavik ungdomsskole oppfyller ikke lærernormen, men kan ikke vente seg noen spesialbehandling når Ålesund kommune skal spare penger.


Han bekrefter videre at Spjelkavik ungdomsskole, som allerede mangler 4,9 årsverk på å oppfylle lovens bokstav, må regne med å tåle ytterligere kutt til neste år.

Skolenes landsforbund i Ålesund mener dette er uakseptabelt. En kommune kan ikke legge opp til lovbrudd. Et lovbrudd som barna våre må betale prisen for. Det hjelper ingenting at kommunalsjefen sier det er nok lærere i kommunen som helhet. Han burde vite at lærernormen gjelder for hver enkelt skole.


Kommunalsjefen svarer på kritikk om budsjettkutt i skolen:

– Opplæringsområdet og skolene må ta sin del av innsparingene

Både lærere og rektor på Ålesunds største barneskole frykter hva budsjettkutt vil gjøre med driften av skolen. Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal mener alle må være med på å dra lasset.


Fylkesmannen i M & R har tidligere kommet med pålegg til kommunen om å rette opp i lovbruddene, men dette er tydeligvis bare delvis imøtekommet. Det er ikke slik at man kan velge å følge et pålegg i slike saker, man skal. Skolenes landsforbund i Ålesund forventer at våre lokalpolitikere ordner opp i denne saken. Man skulle ikke tro at det er nødvendig for et kommunestyre å vedta at norsk lov skal følges, men i Ålesund ser det dessverre slik ut.


Leserinnlegg:

«Det er billigere å forebygge enn å reparere»

Det er et velkjent prinsipp at «det er bedre å forebygge enn å reparere», men for mange gjelder dette ens egen helse.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!