Kommentar

«Trafikk og panikk»

Frykta var truleg farlegare enn røyken frå bilen som havarerte i botnen av Valderøytunnelen måndag.

RØYK: Røykutviklingen i Valderøytunnelen sist måndag  Foto: Tipser

Meninger

Det gjekk ti minutt før politi og brannvesen var framme då røyken frå ein bilstans fylte Valderøytunnelen måndag. Det er svært raskt levert frå naudetatane, men berre på den tida var det nok meir tilfeldigheiter enn rasjonell åtferd som gjorde at ingen blei påkøyrd i kaoset som oppstod.