Leserinnlegg

«Problemet Storfjorden»

På Nordmøre kjemper de i første rekke for Halsafjordsambandet for E39, og kryssing av Todalsfjorden for å binde sammen Sunndal og Surnadal.

Fjordkryssing: Bilferja M/F «Rovdehorn» fra Fjord1 på veg fra Aursneset til Magerholm - et av dagens ferjesamband over Storfjorden.   Foto: Staale Wattø

Meninger

I Romsdal kniver Møreaksen og Romsdalsaksen om E39-status, samt Langfjordsambandet for å lage en effektiv akse mellom Molde og Åndalsnes.

Utfordringen på Sunnmøre er den brede, lange og kronglete Storfjorden som skiller nordre og søre Sunnmøre. Spørsmålet er hvor Storfjorden skal krysses med et eller flere samband, og hvordan eventuelt flere kryssinger påvirker valgene. Sunnmørsk engasjement er nærmest fraværende.

Den viktigste vegen for Ålesundsområdet er E136 Ålesund - Dombås, men skal hindringen Storfjorden er for Sunnmøre ignoreres? Fjorden er en tidstyv med sine mange fergesamband. Midler til avløsning av fergedriften er aktuelt og viktig.

I ytre del av Storfjorden har vi nye Ålesund, Giske og Sula med drøye 84000 innbyggere på nordsiden - flere enn både hele Nordmøre og hele Romsdal. I ytre del er det tre fergesamband til Ytre søre, Ørsta/Volda og Sykkylven/Stranda.


MDG og Frp i allianse i fylketinget:

Flertallet sa nei til å diskutere Møreaksen

Flertallet i fylkestinget nektet å ta en debatt om Møreaksen som følge av nye tall om at vegprosjektet vil øke CO2-utslippet.


Dagens E39 går som kjent via Breivika, Solevåg-Festøy og Volda , med svært mange flaskehalser og utfordringer. Ny E39 planlegges helt vest til Garneskrysset i Ulstein, før traseen vender mot Grodås. En forlenging! Løsningen konserverer dagens problem og tilfører flere nye som eksempelvis nytt Eiksundsamband med ekstreme kostnader.

Strekningen Mauseidvåg-Vegsund med fire trafikkfarlige kryss må bygges snarest. Krysset ved Veibust er ofte omtalt, og her nøler Statens Vegvesen grunnet uavklart E39. Dersom E39 flyttes øst for Brusdalsvatnet løses problemene. Bra for drikkevannskilden til 60.000, trafikken på Moa, tunnelene (Moa og Blindheim) og Vegsundbrua.

Borgundfjordtunnelen mellom Sula og Ålesund er viktig bidrag til bedre spredning av trafikken og dempe trykket på flaskehalsene. Smart løsning for reisetid, lengde og miljø.


Regjeringen åpner for å bygge flere og smalere firefeltsveier

Regjeringen åpner for bygging av firefelts motorvei på nye strekninger, og for å bygge smalere firefeltsveier på strekninger der firefeltsvei har vært tillatt.


Den perfekte traseen for E39 gjennom Sunnmøre er ikke like opplagt som Romsdalsaksen over Romsdalsfjorden og Halsafjorden på Nordmøre. Alternativene øst for Brusdalsvatnet: bru fra Glomset (Storfjordsambandet) eller Gausnes - alternativene møtes ved Sve, følger dagens veg til Hellesylt, og oppgradert veg mot Grodås.

Gausnes gir kortest og billigst E39. Storfjordsambandet (SS) kan avløse Magerholm-Aursnes, og gir kortere veg til folksomme områder. SS inkluderer tunnel Velledalen-Sve. Alternativene fortjener sunnmørsk engasjement og grundig utredning som ny E39.


Tidligere skytefelt har fått ny eier

Statens vegvesen kjøper det 336 mål store området som Forsvarsbygg eier på Ørskogfjellet. Ålesund kommune var også interessert.


Paul Andreas Hofseth

Har du noe på hjertet? Send innlegg til meninger@smp.no.