2021 ligger i hendene til en liten dose medisin som snart er på vei hjem til deg, oppsummerer Thomas Jarnes Dyb i denne kronikken.  Foto: Hans Pennink/NTB Scanpix

Kronikk

«Norges økonomi avgjøres av et nålestikk»

Når og hvor raskt vaksinen kommer ut til det norske folk, vil bli den viktigste parameteren for norsk økonomi i året som kommer.

Hva er det første du skal gjøre når landet åpner igjen? Jeg har mine planer klare. Planen er å reise til varmere strøk å prøve de nyetablerte surfeegenskapene som ble prøvd ut i kaldere farvann i Hoddevika forrige sommer. Konserter med venner og familie og fotballkamp i London for å se Tottenham mot Liverpool står høyt på ønskelisten.

Hele Norge og resten av Europa legger nå slike planer for det nye året. Det er hovedgrunnen til at vi tror på en sterk økonomisk vekst neste år. Og det trengs i vår region, ikke minst for å få ned arbeidsledigheten. Ved utgangen av november var 7271 helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, eller 5, 3 prosent av arbeidsstyrken.

Artikkelforfatter: Thomas Jarnes Dyb, banksjef Danske Bank, Møre og Romsdal. 

Dette er et høyt tall, og det viser oss hvor vanskelig året har vært for mange. Det samme bildet finner vi igjen i brutto nasjonalprodukt (BNP), som kan falle med 3-3,5 prosent i 2020. Altså er det mye av dette fallet vi venter skal reverseres neste år, når våre prognoser tilsier en BNP-vekst i Norge på minst 3,7 prosent i 2021.

I vårt vekstestimat ligger det at vi venter en gradvis gjenåpning gjennom 2021. Våre prognoser tilsier at i løpet av sommeren vil tilstrekkelig mange nordmenn være vaksinert, slik at vi har tilnærmet flokkimmunitet, og kan leve nærmest som normalt.


Vaksinenytt bærer bud om renteoppgang

Ekspertene er enige om at Norges Bank torsdag vil holde renten på 0 prosent. Men vaksinenyheter og dermed økonomisk oppgang kan fremskynde renteheving.


Et annet viktig argument for sterk vekst neste år er at mange nordmenn faktisk har lagt seg opp mye penger gjennom koronaåret 2020. Jeg ser bare mitt eget forbruk: Ingen utenlandsturer, færre restaurantbesøk og generelt flere timer innenfor husets vegger, har ført til at jeg har spart mer.

Det er klart at det er store forskjeller her, men flertallet av nordmenn, de som har beholdt jobben, har samlet sett spart 120 milliarder kroner i 2020. Det er omtrent 4 prosent av total BNP. Denne oppdemmede sparingen tror vi kommer til å benyttes igjen i 2021.

Det samme gjelder for mange bedrifter. Investeringer som ikke ble gjennomført i 2020 på grunn av usikkerhet, skal utføres i 2021. Også firmaturer, kundemiddager og sommerfester skal hentes inn?

Men koronaen er ikke det eneste som vil prege økonomien neste år. Brexit spøker fortsatt, men skremmer oss ikke på samme måte som før. EU og Storbritannia har ennå ikke kommet til enighet om framtidige samarbeidsvilkår når britene etter planen skal forlate EU neste år. Dermed er en hard brexit en reell risiko, og dette kan skape negative reaksjoner i både europeisk og norsk økonomi. Viforventer imidlertid at reaksjonene vil bli relativt kortvarig, ettersom risikoen for en hard brexit i stor grad må forventes å være innregnet i aksjekursene i Europa. Dessuten kan en avklaring vise seg å bli en lettelse for mange, etter flere års vedvarende usikkerhet for både investorer og selskaper. Da vil berørte selskaper endelig få noe konkret å forholde seg til og planlegge etter.Renteoppgang er et annet spørsmålstegn neste år. Renten i Norge har vært på 0 prosent siden mai, og vi tror Norges Bank holder renten på det nivået til det er klare tegn på at de økonomiske forholdene normaliserer seg. Det forventer vi at først skjer i fjerde kvartal. Men det er stor usikkerhet her. For eksempel kan en kraftig boligprisoppgang fremskynde renteoppgangen.

En annet spørsmål er hva som skjer med verdensøkonomien når stimulansene avtar. Myndighetene i de ulike landene har satt i gang enorme finanspolitiske og pengepolitiske hjelpepakker for å holde hjulene i gang. Dette kan ikke fortsette, og vi vet ikke hvordan det vil slå ut på veksten i 2021.

I tillegg til Brexit, vil også andre utenrikspolitiske faktorer prege økonomien. Men med Joe Biden som president forventer vi større forutsigbarhet i internasjonal politikk og mindre risiko for eskalering av handelskrigen med Kina, for eksempel.


SSB: Vaksinering og kraftig boligprisvekst gir gradvis renteoppgang fra sommeren

Den økonomiske aktiviteten tar seg opp fra sommeren i takt med vaksinering og at smittetrykket avtar, tror SSB. De venter en gradvis renteoppgang.


Så skal vi ikke glemme den alltid tilstedeværende frykten for det ukjente, de såkalte sorte svanene. Vi vet aldri helt hva som dukker opp neste år, og hva som vil prege verdensøkonomien. Korona var nettopp en slik sort svane. Kommer det en ny fugl i 2021?

Den største usikkerheten neste år vil likevel være knyttet til vaksinen. Vil vi klare å produsere nok og kan vi distribuere tilstrekkelig? Vil den være like effektiv som legemiddelselskapene lover? Og er bivirkningene like ufarlige som det påstås i dag? Vi kan bare håpe at den positive utviklingen vi ser fortsetter i det nye året.

2021 ligger i hendene til en liten dose medisin som snart er på vei hjem til deg.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!