Leserinnlegg:

«Utelater informasjon om kloakkrenseanlegg»

Aksjon: Forfatteren av innlegget er medlem av aksjonsgruppa som her demonstrerte mot planene om kloakkrenseanlegget på Kvasneset over sundet bak.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Hvorfor vil ikke prosjektleder Elin Nerem la innbyggere og politikere i Ålesund få vite status og fakta som allerede er kjent fra utredningen?

Lisbeth Siem Taklo fra aksjonsgruppa mot planene om kloakkrenseanlegg på Kvasneset i Sula  Foto: Staale Wattø

På kommunestyremøte i Sula 15.10.20 ble dette presentert og gjort kjent for politikere og innbyggere i Sula. Hun var selv tilstede på møtet.

I Sunnmørsposten 22.12.20 sier Elin Nerem at hun at hun ikke har de endelige svarene enda, og derfor ikke kan presentere konklusjoner i rapporter som ikke foreligger ennå.


Prosjektleder:

Har ikke de endelige svarene ennå

– Vi kan ikke presentere konklusjoner i rapporter som ikke foreligger ennå.


Jeg har større tiltro til at innbyggere og politikere i Ålesund selv ønsker å sette seg bedre inn i saken, basert på utredningsfakta som allerede er gjort kjent og ble presentert på overnevnte møte. Det er tross alt politikerne som skal sette seg inn i dette og konkludere om det skal bygges eller ikke og om det bør gjøres et annet sted.

Heldigvis har vi muligheter for å få tak i disse utredningsfaktaene, da dette møtet 15.10.20 er filmet i sin helhet og ligger på «kommune-TV» på Sula kommune.no (Informasjon om status knytt til renseanlegg på Kvasnes torsd 15.10.2020)

Denne filmen kan igjen deles inn i følgende deler:

1. Innledning til møtet (3:33 min).

2. Elin Nerem presenterer, mangler lyd første 30 sek (12:22 min).

3. Henning Myrland regulerings ansvarlig for Asplan Viak (14:56 min).

4. Fred-Arne Sivertsen ansv. For teknisk del for Asplan Viak (17:23 min).

5. Erling Brekke rådg.biologer, målinger (29:44 min).

6. Pause 5 min (8:29 min).

7. Spørsmål fra kommunestyrepolitikere i Sula (38:00 min).

8. Spørsmål fra innbyggere i Sula (27:20 min).

Jeg vil oppfordre alle innbyggere og politikere i Ålesund til å se status og utredningsfakta som her ble presentert. Man trenger ikke vente på en ferdig rapport, slik som Elin Nerem viser til i artikkelen. Men man trenger informasjon slik man kan danne seg en oppfatning selv, slik som ble gjort for kommunestyrepolitikere i Sula og deres innbyggere.Vil spesielt oppfordre dere til se ekstra godt på del 7 og 8 hvor politikere og innbyggere stiller spørsmål og hvorAsplan Viak og Elin Nerem svarer.

Våre politikere i Ålesund har sagt ja til en utredning, ikke at det skal bygges uansett hva utredningsfakta viser. Det er derfor viktig at informasjon om negative utredningsfakta basert på stedsundersøkelser også fremlegges for dem nå, slik de får tid til å sette seg inn i saken og kunne stille spørsmål videre.

Det er de som konkluderer om det skal gjennomføres og om utredning av annen lokasjon må utredes basert på hittil kjente fakta som foreligger.

Lisbeth Siem Taklo
Ålesund/ Medlem i aksjonsgruppa mot kloakkrenseanlegget på Kvasneset

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no