Kronikk

«Sammen bygger vi Møre og Romsdal!»

2020 har vært et krevende år for oss alle. Mange har opplevd å bli permittert eller miste jobben. Andre jobber ekstra i førstelinjen med å slå ned koronaviruset og hjelpe de som trenger det.
Meninger

Med vaksine på plass tidlig i 2021, er det likevel grunn til å se fremover. Permitterte skal tilbake i jobb, morgendagens arbeidsplasser skal skapes og bedriftene skal ansette flere.

Da pandemien traff Norge i mars førte det til en helt ny hverdag for en hel nasjon. Selv om vi er ett av landene som har klart oss best i pandemien, har det vært tøft for mange med permitteringer, karantene og usikkerhet. Alle kjenner vi vel på behovet for en mer normal hverdag sammen med kolleger, familie og venner. 2021 blir året vi skal tilbake til en mer normal hverdag.Skape mer og inkludere flere

For å komme oss ut av krisen må vi skape mer og inkludere flere. Før pandemien inntraff var det rekordlav arbeidsledighet og solid vekst i norsk økonomi, hvor fire av fem nye jobber ble skapt i privat sektor. Høyre står fast ved at de tapte jobbene i privat sektor også må gjenskapes i privat sektor. Vår felles fremtid avhenger av at bedrifter går med overskudd og ansetter flere.

Industritradisjonene i Møre og Romsdal står sterkt, og bedriftene scorer høyt på innovasjons- og omstillingsevne. Det har bidratt til at store og små kriser har blitt omsatt til nye og lønnsomme jobber, og at vi har bedrifter som er verdensledende innenfor sine områder. Den maritime klyngen på Møre er et godt eksempel på det.

Store verdier har blitt skapt med utgangspunkt i havet. Det skal vi fortsette med. Derfor har regjeringen fortløpende økt budsjettene til næringsrettet forskning og utvikling, økt satsingen på Skattefunn og redusert skattene for næringslivet. Det er en politikk vi kommer til å fortsette med i årene som kommer, fordi det bidrar til nødvendig omstilling og flere jobber.


Ingen Sunnmøringer på sikker plass:

Orten og Soleim på topp for Høyre

En enstemmig nominasjonskomité vil ha Helge Orten på topp med nordmøringen Vetle Wang Soleim på andreplass på Høyres liste til stortingsvalget neste år.


Tilgang på riktig kompetanse

Vår viktigste ressurs er hver enkelt sin kompetanse og arbeidskapasitet. Derfor prioriterer Høyre alltid skole. Vi gjennomfører et omfattende etter- og videreutdanningsprogram for lærerne, fordi det er den viktigste ressursen for elevenes læring, og vi gjennomfører et yrkesfagløft.

Økt innsats tidlig i skoleløpet vil bidra til at flere får tilpasset opplæring, fullfører skolen og kan skape seg en god framtid. En god skole skaper muligheter for alle.

Attraktive Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er utstyrt med vill og vakker natur. Samtidig skaper fjorder og fjell avstander mellom folk. Skal skaperkraften på Møre få full uttelling, må vi bygge regionen sammen. Reisetiden mellom byene og tettstedene langs E39 må reduseres slik at vi får ett bo- og arbeidsmarked. Samtidig må eksportveien oppgraderes slik at folk og varer kommer trygt frem. Det vil skape attraktivitet og legge til rette for økt bosetting og verdiskaping.

Sammen skal vi fortsette å bygge Møre og Romsdal, og legge til rette for skaperglede og nye jobber i årene som kommer. Vi ønsker dere alle et godt nytt år!


Møre og Romsdal taper i kampen om samferdselskroner. Dette har Mørebenken gjort

Møre og Romsdal får mindre samferdselspenger enn sammenlignbare fylker. Vi har spurt Mørebenken om hva de har gjort på disse feltene.Dette har Mørebenken gjort for den maritime næringa

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2021 kunne oppleves mer som et slag i magen enn ei hjelpende hånd for den maritime næringa. Vi har spurt Mørebenken om hvordan de har arbeidet for vilkårene til næringen.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!