Leserinnlegg:

«Verdiskapingen skjer over hele landet »

Det norske, eksportrettede næringslivet er i stadig endring og står nå i en krevende situasjon. For å få mest mulig ut av pengene som skal styrke eksporten, er det viktig hvordan staten organiserer seg.

Vil ikke flytte kontor: Næringsminister Iselin Nybø (V) sier både GIEK og Eksportkreditt Norge kjenner bredden av næringslivet svært godt. Slik skal det fortsatt være etter sammenslåingen. Både GIEK og Eksportkreditt Norge er i dag allerede lokalisert i Oslo, og finansieringstilbudet som eksisterer i dag skal videreføres.  Foto: Foto: Carina Johansen/NTB

Leserinnlegg

Norge har et mangfoldig, eksportrettet næringsliv og det er ingen tvil om at Møre og Romsdal er et av våre mest offensive eksportfylker. For regjeringen har det vært en prioritet å ha et virkemiddelapparat som bidrar til mer verdiskapende eksport for små og store bedrifter over hele landet. Det var viktig før koronakrisen rammet, og det er om mulig enda viktigere nå.


Leserinnlegg

«Derfor bør Giek/Eksportkreditt flyttes til Ålesund»

Å slå sammen de to statlige finansieringsinstitusjonene GIEK og Eksportkreditt vil kunne øke effektiviteten og gjøre det enklere for næringslivet. Men det er også av betydning hvor de er lokalisert.Legger fram forslag i Stortinget:

Frp vil ha Giek-hovedkontor i Ålesund

Frp fremmer forslag i Stortinget om å flytte Giek-Eksportkreditt ut av Oslo. De vil ha hovedkontoret i Ålesund og avdelingskontor i Bergen.


Eksport er avgjørende for vår fremtidige velferd. Derfor lanserte vi en eksporthandlingsplan i fjor høst. Og derfor besluttet regjeringen å slå sammen GIEK og Eksportkreditt Norge til én ny etat. Det gjør vi fordi vi mener en slik sammenslåing vil gjøre eksportfinansieringstilbudet enklere og mer effektivt. Det har vært gledelig å se at mange støtter beslutningen om sammenslåing.


Avventende til Frp-forslag om Giek til Ålesund

Både Høyre og Arbeiderpartiet er avventede til forslaget fra Frp om å flytte Giek-Eksportkreditt ut fra Oslo og dele virksomheten mellom Ålesund og Bergen.

Det er viktig for meg å understreke at vi med dette ikke etablerer en helt ny virksomhet. Både GIEK og Eksportkreditt Norge er i dag allerede lokalisert i Oslo, og finansieringstilbudet som eksisterer i dag skal videreføres. På lederplass i Sunnmørsposten torsdag 7. januar reises spørsmålet om regjeringen, i forbindelse med sammenslåingen, vil legge føringer for etablering av et lokalkontor i eksempelvis Ålesund.

Nye Giek- Eksportkreditt

Skal ikke ut av Oslo - pålagt å lete etter kontorer i Groruddalen

Det nye sammenslåtte Giek og Eksportkreditt skal ikke flyttes ut av Oslo. Derimot er de av regjeringen pålagt å lete etter kontorer i Groruddalen i Oslo øst.


Mitt utgangspunkt er at det er positivt med statlige arbeidsplasser rundt om i hele landet. Og sist ute fra Nærings- og fiskeridepartementet er Dagligvaretilsynet som vi opprettet nå i 2021. Det skal lokaliseres til Porsgrunn. Det er godt mulig at den nye, sammenslåtte enheten GIEK/Eksportkreditt en gang i fremtiden skal lokaliseres et annet sted, eller ha en organisering som tilsier et eller flere lokalkontor rundt om i landet. Men slik situasjonen er akkurat nå, så har den nye organisasjonen en stor jobb foran seg med å få to enheter til å bli én, med alt det innebærer av forandring for både de ansatte og for virksomhetene som sådan. Samtidig er det uhyre viktig at tilbudet til næringslivet ikke svekkes i denne krevende perioden.


Senterpartiet vil gjøre Giek-flytting til sak i valgkampen

Senterpartiets næringspolitisk talsperson, Geir Pollestad, vil gjøre flytting av Giek og Eksportkreditt ut av Oslo til en sak i valgkampen.

Dette er ikke tiden for å pålegge styret å bygge opp et lokalkontor et annet sted i landet, men det er noe vi kan komme tilbake til. Jeg merker meg dessuten at interimsstyreleder Morten Støver til Nett.no sier at det er for tidlig å ta stilling til et lokalkontor i Ålesund nå. Det har jeg forståelse for. I en tid hvor det eksportrettede næringslivet allerede står i en krevende situasjon er det viktig at mest mulig av kapasiteten brukes til å bistå bedriftene.

Leserinnlegg

«Gieks rolle i fremtiden»

Rem Offshore har nå flere skipsbyggingsprosjekter under utvikling som vil medføre store leveranser til lokale leverandører.


Eksportfinansieringsordningene er tilgjengelig for bedrifter over hele landet og innenfor alle næringer. Både GIEK og Eksportkreditt Norge kjenner bredden av næringslivet svært godt. Slik skal det fortsatt være etter sammenslåingen. Selv om vårt eksportrettede næringsliv er preget av regionale forskjeller, skal den nye etaten ivareta alle regionene som til sammen utgjør eksportnasjonen Norge. Bedriftene i Ålesund, i resten av Møre og Romsdal og i hele landet skal få god oppfølging av GIEK/Eksportkreditt også på veien videre. Vår fremtidige verdiskaping er avhengig av det.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!