Svar til klasse 10 b ved Blindheim ungdomskole

Les kommuneoverlegens svar til elevene i klasse 10B på Blindheim ungdomsskole.

Kommuneoverlege: Olav Mestad  Foto: Staale Wattø

Meninger

Vi har dessverre fått et nytt stort smitteutbrudd som i stor grad er relatert til smitteutbrudd ved spesielt ett utested i Ålesund. Dette har ført til at mange unge voksne er blitt smittet, og at kommunen raskt har måttet sette inn tiltak. Når vi blir nødt til å sette inn tiltak, skal de i første omgang ramme voksne og skjerme barn og unge.


Klasse 10 B på Blindheim ungomdskole:

«Vi er redde»

Klasse 10B på Blindheim ungdomsskole reagerer på at det ikke er rødt nivå på skolene. Les brevet elevene har skrevet til Ålesund kommune her.


Tiltakene er følgende:

  • Vi har stengt en rekke virksomheter der smitte kan skje og der det er vanskelig å ha oversikt. Det gjelder treningssenter, badeland, fornøyelsesparker, kino, konsertsaler for voksne.
  • Vi forbyr alle arrangement med unntak av begravelser og andre nødvendige seremonier.
  • Universiteter og høyskoler skal ha digital undervisning, det skal være hjemmekontor og det er innført skjenkestopp og krav om munnbind.
  • Vi har gitt råd om at man bare skal ha besøk av to hjemme, ha inntil 10 nærkontakter per uke i tillegg til arbeid og skole, holde minst 2 meter avstand og unngå unødige reiser innenlands.

Hvor skjer smitten?

Etter over ett år med korona vet vi at de fleste blir smittet i egen husstand. Det gjelder i høyeste grad barn. Dersom en person i familien blir smitte, vil også ofte barna smittet. Oftest vil disse barna være i karantene før de utvikler symptomer, men ikke alltid.

I tillegg skjer smitte ved private arrangement, for eksempel bursdag og mellom nære venner. Det skjer også smitte på arbeidsplass og i skole og barnehage, men under hele pandemien har det i liten grad vært tilfelle i Ålesund kommune. Blindheim ungdomsskole ble rammet før påske og to elever ved Lerstad barneskole ble smittet nå. Dette er svært beklagelig.

Tiltakene mot skole og barnehage skal være målretta med stenging og karantenesetting av de skoler og klasser der det er påvist smitte eller der det bare er mistanke om smitte. Ofte setter vi klasser i karantene før vi har fått bekreftet smitte og kan da avvikle karantene dersom det ikke var smitte med koronavirus likevel. Dette har skjedd flere ganger. Dersom en elev eller lærer blir smittet, blir det karantene dersom vedkommende har vært på skolen 2 døgn før symptomene begynte. Når det er gult nivå i skolen rammer det mange barn og familier.Hvorfor gult nivå og ikke rødt?

Ålesund kommune vurderer fortløpende om det er nødvendig å innføre rødt nivå i skole og barnehage. Dette tiltaket kan vi ikke gjøre forebyggende, men utfra en total risikovurdering. Under dette siste utbruddet har to av de ramma skolene vært på «rødt nivå» og vi har måttet stenge barnehager, senest nå i helgen.

For å hjelpe oss med denne risikovurderingen, har vi kontakt med Folkehelseinstituttet som gir råd. De har gitt oss et klart råd om å ikke innføre rødt nivå i skolene som forebyggende tiltak. Tiltakene må settes inn i forhold til hvor i samfunnet smitten til enhver tid er. Om vi innfører rødt nivå, vil det ikke nødvendigvis gjelde alle skolene.

Med vennlig hilsen

Olav Mestad

Kommuneoverlege i Ålesund

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger