Leserinnlegg av Grethe Sunde:

«Vaksine, tillit og sannhet»

Forfatteren av dette innlegget mener at PCR-testen er upålitelig, og at usikre smittetall blir brukt til å få flest mulig til å vaksinere seg.   Foto: Heiko Junge/ NTB (Illustrasjonsfoto)

Meninger

Norske myndigheter har gjentatte ganger bekreftet at barn og unge ikke er utsatt for smitte og sykdom av Covid-19 viruset. Likevel oppfordres de til å vaksinere seg. Våre barn og unge skal teste seg selv på skolen og hjemme, opptil tre ganger i uka, for å se om de kan være syke uten å vite om det. Dersom de tester positivt, må de ta PCR test. Om denne også er såkalt positiv, blir den stakkars eleven årsak til at hele klassen samt nærkontakter, blir satt i karantene.

Tusenvis av friske ungdommer blir sykeliggjort, de blir nervøse og gruer seg til å gå på skolen. Så viser det seg som oftest at verken eleven eller noen av de som ble satt i karantene er syke. Å være smittet betyr ikke at man er syk. Men likevel er smittetallene brukt som skremsel for å få flest mulig til å vaksinere seg.

Dersom barnet ditt blir vaksinert, så skal det slippe denne testingen. Test-hysteriet er en tortur for barna våre. Foreldre fortviles og havner i en skvis mellom test-terror og vaksine.

Norge bruker PCR testen med syklus 45 for å finne såkalte smittede. Dette til tross for at oppfinneren Dr. Mullis, har sagt at alt over 30 sykluser gjør metoden ubrukelig for å diagnostisere virus. Økt test- kapasitet, gir økt antall smittede. Dermed kan myndighetene våre ‘forutse’ smitte-utbrudd og smitte-bølger. Mange land har forbudt PCR-testen i virus-sammenheng. PCR-testen ble oppfunnet for å finne DNA.

Covid vaksinene er trygge sier helse myndighetene, enda vi aldri får se noen dokumentasjon på det. Langtidsvirkning er det ingen som snakker om. Vaksinene er ikke godkjent for allment bruk og produsentene er fritatt for alt ansvar. Legemiddelverket.no, har per 7. september i år mottatt 31.180 innmeldte mistenkte bivirkninger. Ca. halvparten er kontrollert, og 2.500 betegnes som alvorlige. Antall døde på grunn av vaksinen blir ikke offentliggjort lenger. Når det går opp for folk at der er så mange bivirkninger, blir de forskrekket. Svært få er vaksinert under ‘Informert Samtykke’ (1) i Nurnbergkodeksen.

Nurnbergkodeksen er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Det er forbudt med medisinske eksperimenter på mennesker (2,4,5,6,7).

Internasjonale forskere og immunologer har analysert vaksinene. Det er ikke lystig lesning. Et stort antall går nå ut og advarer mot covidvaksinene og sier de er eksperimentelle og farlige. I Norge er diskusjoner om temaet skremmende fraværende.

I dag har helsebyråkrater tatt over legenes arbeid og slipper å stå ansvarlig for tiltakene de innfører. De fremlegger ingen konsekvensanalyser. Vi har en regjering som har fått 60 års hemmeligholdelse rundt corona-håndteringen. Vi har en helsedirektør som hadde kastet notatene sine fra tiden da han erklærte viruset som en pandemi og vi har et Helsedirektorat som ikke tok kvalitetskontroll på grunnlaget for pandemien.

I 2009 ble definisjonen på Pandemi endret av WHO (Verdens Helse organisasjon). Kriteriene for alvorlighetsgraden med ‘’enorme dødsfall og sykdommer’, ble fjernet. Hadde det ikke vært for denne endringen, så hadde ikke Covid-19 vært en pandemi.

Det kan virke som at de inngripende Covid-tiltakene i verden har blitt gjennomført på grunnlag av en endret pandemi lov, en ubrukelig PCR-test og en falsk simulator test.

Debatten i norske media har vært mangelfull, ubalansert og ensidig. Vi trodde at norske media følte en viss forpliktelse til sannferdig og kunnskapsbasert informasjon om nasjonale og internasjonale hendelser. Vi etterlyser de gravende journalistene. Vi etterlyser sannhet.

Gleden med livet som skulle styrke troen på fremtiden med trygghet og kjærlighet, har ikke vært tema gjennom 18 måneder. Vi skulle ønske at helsemyndighetene våre brydde seg mer om vårt eget dyrebare medfødte immunforsvar. Alt dreier seg om at vi kan være syke og smitte-spredere, selv om vi er friske. Det er bare å styrke psykiatrien.

Grethe Sunde
Daglig leder

Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er skribentens egne. Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no