Leserinnlegg av Erling Jensen

«Elevkrav til regjeringa»

Det norske folket talte 13. september, og valgte en ny rødgrønn regjering. Vi i Elevorganisasjonen har stilt noen elevkrav til den nye regjeringa.

Stiller krav: Erling Jensen og Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal krever lovfesta rett til lærlingplass.   Foto: Privat.

Meninger

Elevorganisasjonen og Norges elever har kommet med fire elevkrav til den nye regjeringa. Ett av disse er lovfestet rett til læreplass. Og hvorfor snakker vi i EO om læreplasser i 2021?

Mangler fagarbeidere

I 2035 kommer Norge til å mangle 100.000 fagarbeidere, og det lover dårlig for utviklinga, elevene og samfunnet. Dagens tall er heller ikke så lyse. En av fire som ønsker og søker læreplass, står uten dette tilbudet ved utgangen av året. Det er skuffende.

Reform gjelder ikke alle

Dette betyr i praksis at selv om Stortinget vedtok en fullføringsreform, gjelder ikke denne for ungdom som begynner i yrkesfaglige utdanningsløp. Det er trist å se at elever skal starte på videregående uten noe garanti for at de får fullført linjen sin. Det hjelper ikke at det er en negativ utvikling i disse tallene, samtidig som samfunnet klager over at vi ikke fullfører videregående og at vi ikke har nok fagarbeidere.

Lovfesta rett til læreplass

Arbeiderpartiet har varslet et løft for yrkesfagene. Det er noe elevene i Møre og Romsdal håper vi ser så fort som mulig! En viktig del av dette løftet, er å lovfeste retten til læreplass. Dette er noe av det viktigste de kan gjennomføre nå. Bare i Møre og Romsdal har over halvparten av søkere til VG1 søkt yrkesfag. Industri og yrkesfag er noe som står sterkt i fylket vårt, og er en av stolthetene våre. Da er det enda viktigere at våre unge som skal bygge fylket videre, får muligheten til å kunne fullføre utdanningen sin ved å få læreplass. Dette løftet Arbeiderpartiet har varslet, kombinert med å innføre en lovfestet rett slik vi ønsker, vil gi et økt ansvar som fylkeskommunen må ta til seg. De skal sørge for at alle elever som vil bli, faktisk blir kvalifiserte søkere til en læreplass. Da følger man opp Fullføringsreformen sin intensjon ikke bare i tanken, men også i praksis.

Trenger et løft

Fylkeskommunen har en stor jobb med å sørge for at alle elever får den opplæringen de trenger for å kunne bli en god lærling. Dette er løftet yrkesfag trenger. Vi trenger at opplæringen innenfor yrkesfag blir bedre, at yrkesfagelevene styrkes og at lærlingene tas på alvor. Det vil ligge et stort ansvar på fylkeskommunene, men de har allerede ansvar for at ungdom skal få fullført videregående. Da må man ha lovfestet rett til læreplass.


Yrkesfag har også en lavere fullføringsgrad enn studieforberedende linjer. Ofte faller folk fra i det de ikke får krysset demningen som er læreplass. Fossen ut i arbeidslivet holdes tilbake fra dem, og de får heller ikke fullført utdanningen sin. Det er et stort samfunnsproblem når en av fire ikke får fullført utdanningen sin og blitt fagarbeidere. Ved å lovfeste retten til en lærlingplass, vil også fullføringen av yrkesfag øke, statusen forbedres og flere vil søke seg til disse utdanningsløpene. En fremtidsrettet lovfesting.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!