Leserinnlegg

«Domstolsreformen bør ikke reverseres»

Som praktiserende advokater i distriktet ser vi at domstolsreformen som ble gjennomført i mai 2021 fungerer på en god måte både for klienter og advokater.

Advokatene Gerd Haagensen (avbildet), Mette Ekroll Nyland, Tone Norderval, Camilla Solbakken og Mari Vik-Slettvoll mener at domstolreformen ikke bør reverseres.  Foto: Staale Wattø (arkivfoto)

Meninger

Rettsstedene i Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund er beholdt. Sunnmøre tingrett, Søre Sunnmøre tingrett, Romsdal tingrett og Nordmøre tingrett er slått sammen til Møre og Romsdal tingrett. Reiseveien til domstolene er den samme som før for publikum, men tilgangen på dommere har blitt bedre fordi dommerne nå reiser mellom de ulike stedene.


Leserinnlegg av Jenny Klinge

«Kostbar og prinsippløs domstolreform»

Da den forrige domstolreforma ble gjennomført på begynnelsen av 2000-tallet endte det med at sorenskrivere som mista lederstillinga si inngikk i en såkalt ressurspool.


Tidligere var det ingen samordning mellom rettsstedene. Det er vår opplevelse at Møre og Romsdal tingrett nå klarer å utnytte ressursene bedre på tvers av de fire sammenslåtte rettsstedene.

For å kunne ivareta våre klienters interesser er det sentralt at også de minste rettsstedene blir mindre sårbare for redusert bemanning ved stillingsledighet, sykdom eller annet fravær hos administrasjon og dommere. Med større fleksibilitet og oversikt over de fire rettsstedene i fylket har domstolsreformen bidratt til å sikre dette bedre.


Leserinnlegg av Lena Landsverk Sande

«Var verkeleg alt betre før, Klinge?»

Jenny Klinge er nok ein gong ute i avisene for å fortelje folket at «Alt var betre før”.


En reversering av domstolsreformen vil ikke bidra til et bedre tilbud for det rettssøkende publikum. Det er viktig at det nå blir skapt ro, slik at en får prøve ut reformen som så langt har vist seg å fungere godt.

Bruk heller midlene på å ruste opp de små rettsstedene; provisoriske rettslokaler med dårlige tekniske løsninger er lite egnet for gjennomføring av store straffe – og sivile saker.


Fleirtal for domstolsreforma

Frp avviser alle skuldingar om at domstolsreforma er ein «sentraliseringsreform» og står fast ved at ingen lokale domstolar blir lagde ned.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!