Leserinnlegg av Ragni Slinning

«Økonomistyring i Ålesund?»

I mai 2021 fikk Ålesund 55 ferske og nye millioner fra revidert nasjonalbudsjett.

Økonomi: Forfatteren av innlegget setter spørsmålstegn ved økonomistyringen i Ålesund kommune.   Foto: Halvard Alvik

Meninger

Nå blir det endelig bestemt å redusere kommunaldirektørens stab med 27 millioner kroner. Til sammen bør dette forhindre nedlegging av sjukeheimsplasser. Mht ungdomsklubber er disse åpne noen få timer noen kvelder i uka. Implisitt ikke noe å spare her. Nå må pårørende for eldre og ungdommer få ro. Mht økonomistyring sjokkerer det meg at dere kun har kvartalsrapporter til de ulike kommunale enheter.

I sin tid var jeg leder av en stor fylkeskommunal institusjon i Ålesund. Hver måned fikk jeg økonomirapport med ulike posters forbruk i kroner og øre og prosentandel forbruk. Dette nevnte jeg for en kommunal budsjettmedarbeider som en enkel og god innretning for økonomistyring både for administrasjonen og de ulike fylkeskommunale institusjoner og andre instanser. Med månedlige økonomiske rapporter i Ålesund kommune blir det lettere å få oversikt over pengeforbruket.

I tillegg slipper administrasjonen å få «økonomisjokk.»

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!