Analyse:

Ny tidsalder i maritim næring?

Maritim 21 staker ut vegen videre.

Verftskonferansen 2016: Næringsminister Monica Mæland (H) har en stor jobb foran seg når hun skal følge med i en maritim og marin bransje som er i kontinuerlig endring. Da gjør hun klokt i å lytte til næringene. Det skal rapporten Maritim 21 hjelpe henne med. Foto: Staale Wattø 

Analyse

Mange av dem som i disse dager teller penger og kontrakter, fortviler i en storm der faren for havari er stor. Særlig i rederiene. Andre flyter godt og gleder seg over de små solglimtene de får av nye kontrakter og nye markeder.