Regjeringen gjentar mantraet om at vi «er alle i samme båt», men dette er nok et eksempel på at dette absolutt ikke er tilfelle: over 110.000 arbeidere har nå søkt om arbeidsledighetstrygd, det offentlige tar regningen for permitteringer, mens bedrifter får støtte i hundremillionersklassen, en støtte som kan gå til å betale utbytte til eierne.

Allikevel: de samme bedriftene som nå får en gavepakke fra staten, har de siste årene betalt ut utbytte til sine eiere, et overskudd de har fått fordi de har betalt sine arbeidere mindre enn det arbeidet deres er verdt. Overskuddet kunne blitt spart for å takle dårlige tider, men det er ikke slik kapitalismen fungerer.

Norges Kommunistiske Parti mener: vanlige folk bør ikke lide på grunn av korona-krisen, men gavepakker til de rikeste er ikke måten å løse det på. Dersom staten skal gå inn og redde bedrifter, må staten få tilsvarende eierandeler. Krisen har vist hvor dårlig kapitalismen er til å takle kriser, da er ikke løsningen mer av det samme!

----------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no

foto
Fredag presenterte finansminister Jan Tore Sanner nye tiltak for å hjelpe bedrifter rammet av koronakrisa. Foto: NTB Scanpix