Rettsstedene i Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund er beholdt. Sunnmøre tingrett, Søre Sunnmøre tingrett, Romsdal tingrett og Nordmøre tingrett er slått sammen til Møre og Romsdal tingrett. Reiseveien til domstolene er den samme som før for publikum, men tilgangen på dommere har blitt bedre fordi dommerne nå reiser mellom de ulike stedene.

Tidligere var det ingen samordning mellom rettsstedene. Det er vår opplevelse at Møre og Romsdal tingrett nå klarer å utnytte ressursene bedre på tvers av de fire sammenslåtte rettsstedene.

For å kunne ivareta våre klienters interesser er det sentralt at også de minste rettsstedene blir mindre sårbare for redusert bemanning ved stillingsledighet, sykdom eller annet fravær hos administrasjon og dommere. Med større fleksibilitet og oversikt over de fire rettsstedene i fylket har domstolsreformen bidratt til å sikre dette bedre.

En reversering av domstolsreformen vil ikke bidra til et bedre tilbud for det rettssøkende publikum. Det er viktig at det nå blir skapt ro, slik at en får prøve ut reformen som så langt har vist seg å fungere godt.

Bruk heller midlene på å ruste opp de små rettsstedene; provisoriske rettslokaler med dårlige tekniske løsninger er lite egnet for gjennomføring av store straffe – og sivile saker.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!