Nissen er gavmild og fortsatt rød, men nå også grønn. Fylkeskommunale rødgrønne politikere skal i år gi den største julegaven til Akademiet. En privatskole som holder til i Ålesund og Molde.

Pakken, som inneholder 84 elever fra utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon på Ålesund vgs., skal ifølge de rødgrønne politikerne i fylkesutvalget sendes fra den offentlige skolen til privatskolen Akademiet.

Fra skoleåret 2020/2021 står ungdomsskoleelever, fra den nye storkommunen Ålesund og nærliggende kommuner, i fare for ikke å kunne velge utdanning innen medier og kommunikasjon ved Ålesund vgs.

Foreslått lagt ned

Studieprogrammet skal samles i Kristiansund og Volda. Tilbudet ved Ålesund og Molde vgs. blir avviklet.

Tror politikerne at elever fra ålesundsdistriktet vil søke til Volda for å gå på offentlig videregående skole der? Uten at det er opprettet en eneste ekstra klasse. Nei! Det er å tro på julenissen.

Elever som kan tenke seg å gå på offentlig skole og som har lyst å gå på studieprogrammet medier og kommunikasjon, blir vist til Akademiet. Det er en privatskole i Ålesund, som også hovedsakelig baserer seg på offentlige tilskudd. Staten dekker store deler av driftsutgiftene.

Gratisprinsippet, som er en viktig del av den offentlige skoles forpliktelse overfor elever som har rett til videregående opplæring, kommer i andre rekke. Bruker skal også betale her, oftest mor eller far.

Pakken er ikke tiltenkt det offentlige skoletilbudet i Volda, men til den private skoletilbyderen i Ålesund .Det hadde vært forståelig om det var blånissene som hadde sendt pakken.

Verdivalg

Deres ideologiske utgangspunkt ville gitt en viss forståelse for et slikt valg. De rødgrønne påfylkestinget, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Venstre, Kr.F. og MDG har lite i sine partiprogram som støtter tanken om at offentlige midler skal brukes til å styrke den private skoledriften, om en ser bort fra skoler basert på livssyn og verdivalg.

Utdanningsdirektoratet har hatt flere saker mot private aktører innen utdanningssektoren, på bakgrunn av mistanke om at bevilgede midler ikke har gått til utdanningsformål. I valgkampen til fylkestinget var de fleste rødgrønne partiene klare i sitt budskap om å styrke den offentlige skolen, ikke svekke den.

Tilbake står medielærere og elever ved Ålesund videregående skole, og lurer på hvordan det er mulig å spare penger på en slik prosess? Må elevene som ønsker å gå medier og kommunikasjon nå velge et annet studieløp? Lærere som arbeider ved medier og kommunikasjon vil fortsatt ha sin lønn, kanskje ved en annen studieretning? Eller skal vi få sparken?

Hvor ligger besparingene? I regnestykket er det viktig at politikerne er klar over at ønsket om en besparing fort kan bli en utilsiktet utgiftspost.

Ved medier og kommunikasjon har vi god gjennomføringsgrad. Vi er redd for at politikernes ønske om å spare penger fort kan bidra til det motsatte på lenger sikt. Det er viktig at fagtilbudet er bredt, og gir elever gode valg for å sikre høy gjennomføringsgrad. Samtidig kan den usikkerheten som nå er skapt ved forslaget om å legge ned et tilbud ved Ålesund vgs. skape nye ideer om nødvendige pengebesparende tiltak.

Ikke for seint å snu

Hva med å opprettholde medier og kommunikasjon som en fremtidig fagenhet knyttet både til Fagerlia og Ålesund vgs? Da kan våre elever fortsatt få et fagtilbud i den offentlige skole, og et viktig fagmiljø knyttet til den offentlige skole i ålesundsregionen opprettholdes.

Fylkestinget har fortsatt ikke tatt sin avgjørelse. Hvis partiene vil følge sitt ideologiske grunnlag basert på en politikk der fellesskapets skattepenger går til alle og ikke til noen få private aktører, er det fortsatt mulig å snu.

Den offentlige skolen står fortsatt sterkt i Norge, og de rødgrønne partiene som nå vil legge ned medier og kommunikasjon i Ålesund har alltid vært garantister for fellesskolen og dens verdier. Politikernes valg er derfor et verdivalg. På nasjonalt plan har sentrale partier på rødgrønn side alltid vært en ivrig forkjemper for den offentlige skolen. De har i alle fall ikke tatt på seg ei blånisselue og rettferdiggjort en privat løsning.

Jørn T. Karlsen, Finn Erik Marstrander, Rune Mikal Synnes, Ingvild Amdam, Siv Sundnes, Hilde Rosenberg Bamarni, Yngve Birkeland, Ann Helen Kolås Ingebrigtsen og Berit Skoge

Lærere ved medier og kommunikasjon, Ålesund videregående skole

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til debatt@smp.no