Ifølge Sunnmørsposten har samferdselsministeren/-departementet parkert Romsdalsaksen for godt. Jeg håper han etter hvert innser galskapen i hele aksekrangelen i Møre og Romsdal, og også parkerer Møreaksen. For godt!

Begrepet «felles bo- og arbeidsmarkedsområde» har vært ett av mange hovedargument diskusjonen om aksene i Møre og Romsdal. Jeg lurer på hvem andre enn politikere og andre som får dekt sine reiseutgifter/bompengeutgifter, som får råd til å bruke Møreaksen (om den en gang i framtida blir bygd), med de bompengesatsene/den finansieringsmodell det hittil er lagt opp til.

Hos alle politiske parti Norge (og dem har vi altfor mange av!) er det tydeligvis mer attraktivt å lansere nye, dyre prosjekt på alle samfunnsområder enn å vedlikeholde det man allerede har. Det gjelder ikke minst innenfor vegsektoren. Jeg tror bestemt at samfunnsnytten av å vedlikeholde/oppgradere det vegnettet vi allerede har, vil være større totalt sett, enn å bygge nye, arealkrevende vegprosjekt. Men det tar seg selvsagt bedre ut i et valgprogram å lansere nye, enorme prosjekt, enn å love å sørge for et forsvarlig vedlikehold av det man har.

Jeg mener å huske at for en del år tilbake jublet fylkespolitikere over at de fikk overført ansvaret for fylkesveger fra Statens (politiske) vegvesen. Inntil de ble klar over det gigantiske etterslepet på vedlikeholdet av fylkesvegene.

Det er for øvrig politisk ansvarsfraskrivelse uten sidestykke å gi det nokså nyopprettede selskapet Nye Veier (et selskap som aldri burde sett dagens lys!) så vide fullmakter som de har fått, når det gjelder å bestemme hvilke prosjekt de vil ta fatt i, og prioriteringsrekkefølgen for «sine» prosjekt.

Ellers burde fylkeskommunen gå over i historien snarest mulig. Det er i grunnen ganske utrolig at vi fikk den «fylkes- og kommunereformen» vi fikk for noen år siden. Grunnen var tydeligvis at den tidligere regjeringens største parti – som ikke var tilhenger av fylkeskommunen – ville tekkes to småpartier for å sikre seg regjeringsstøtte. Politisk hestehandel på sitt verste.

Karsten Lilleheim, Ålesund

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!