Vi vil i stedet for skrote bypakken, prioritere skole og Osane idrettshall, samt kutte i administrasjon.

Jeg tror det er mange innbyggere som ikke stemmer Fremskrittspartiet som sikkert kunne stilt seg bak disse prioriteringene. Det er fordi det er sunn fornuft å prioritere de viktigste oppgavene for kommunen, og ikke prestisjeprosjekt som bypakke når det er økonomisk krise.

Osane er på overtid. Vi er glad for at det er enighet i alle partiene om at denne flerbrukshallen skal prioriteres. Likevel er det merkelig å se den tannløsheten som Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser når de ikke tør å prioritere ytterligere, gjennom kutt i administrasjon.

Det må hogges med øks, og den nye kommunedirektøren er godt i gang. Arbeidet med å slanke administrasjonen til et mest mulig minimum, slik at politikerne kan prioritere det som er de lovpålagte oppgavene innen barnehage, skole og eldre må sikres. Derfor foreslår vi ytterligere kutt, slik det ikke blir en sovepute for administrasjonen.

Det kommer til å bli flere eldre fremover, og ja, mange vil klare seg selv mest mulig hjemme. Det er likevel mange som ikke er så heldige, og trenger tyngre kommunale tjenester for å få en verdig alderdom. Da kan vi ikke stenge døra for dem som de neste årene har krav på en sykehjemsplass. Vi må bygge opp tjenestene på et lavere nivå, for å sikre at eldre får en mer tilrettelagt omsorg. Først når folk får et godt alternativ, kan vi i det hele tatt tenke på å legge ned sykehjemsplasser.

For Høyre er badeland i Brattvågen tydeligvis viktigere enn å stoppe nedlegging av sykehjemsplasser. I tillegg ble nok en gang Ålesund Høyre forført av Arbeiderpartiets budsjett, og bekreftet at de er en del av flertallskoalisjonen. At Høyre støttet Arbeiderpartiet og Senterpartiet nok en gang vil ikke bli glemt.

Til slutt kommer de kommunale avgiftene. Det er ikke rart at mange ønsker seg langt ut av Ålesund når kostnadene for å bo i kommunen øker så drastisk. Økte gebyr på renovasjon, økte avgifter på vann og avløp, økt eiendomsskatt, og toppen av kransekaka; bompenger.

Bypakken viser nå sitt sanne ansikt. 80 millioner skal det koste Ålesunds innbyggere de neste 4 årene, og rundt 200 millioner totalt. Dette er penger vi kunne brukt på å bygge institusjoner for eldre, skoler og barnehager. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre mener altså å teppelegge Ålesund med bomstasjoner i bytte mot kollektivfelt og sykkelveier er viktigere enn prekær infrastruktur.

Fremskrittspartiet er det reelle opposisjonspartiet i Ålesund. Vi går ikke til sengs med Arbeiderpartiet på grunn av måten de har styrt kommunen. I 2023 trenger vi en ny retning for by, øy og land i Ålesund. Da trenger vi Fremskrittspartiets politikk.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!