Den kommenterer synspunktene til kultursjef Skulstad der han saklig argumenterer for at de som er vant til å bruke bokmål ikke får samme presisjon og flyt når de må uttrykke seg på en målform de ikke er vant til. Dette greier lederen (hvem har skrevet den?) å vri til at Skulstad ønsker unntak fra nynorsk kun for seg selv.

Lederen viser til at flertallet bestemmer, også når det gjelder språkform. Hvilket flertall? Jo, et flertall i kommunestyret der avstemningen var påvirket av en intensjonsavtale som gamle Ålesunds ordfører inngikk med de andre kommunene, der det sannsynligvis var både gi og ta for alle.

For Ålesunds ordfører, som selv kommer fra en nynorskkommune, var det tydeligvis uproblematisk å gi bort Ålesunds språknøytralitet. Dermed hadde man lagt grunnlag for et flertall i kommunestyret for nynorsk, med kun et mindretall av befolkningen i ryggen. Hvor demokratisk er det?

Hadde det ikke vært mulig for Ålesund kommune å vise litt fleksibilitet i denne saken, og la ansatte som skriver bokmål fortsette med det. Det må jo være bedre enn at ting blir skrevet på dårlig nynorsk, som man nå ser mange eksempler på. Å sende ansatte på nynorskkurs vil ikke hjelpe nok til å oppnå den flyten man har på det språket man er vant til å bruke. Kursing vil også koste mye både i penger og tapt arbeidstid for de ansatte, men det har man visst råd til i en presset kommuneøkonomi.

Hvor attraktiv vil Ålesund kommune bli som arbeidsplass, hvis et flertall blir tvunget til å skifte arbeidsspråk? Det er en stor inngripen for mange. Man vil nok også gå glipp av mange kvalifiserte søkere, hvis nynorsk blir et krav i alle nye stillinger.

Hva har man da oppnådd med å bli nynorskkommune? Har det virkelig vært verdt å kjøre over et stort flertall av befolkningen, for å tvinge igjennom nynorsk? Man har oppnådd splittelse og mye mer motvilje mot nynorsk, det er det ingen tvil om. Men man har jo også fått språkpris og ros fra nynorskhold, og status som «verdens» største nynorskkommune (i sterk konkurranse med kommuner utenfor Norges grenser?).

Det kan virke som dette har vært viktigere enn at kommunens ansatte og innbyggere skal være fornøyd og føle seg hørt.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!