Takk til Marit Johanne Bruset for støtten til vårt arbeid for å styrke rasjonalitet og kritisk tenkning. Det er fint at Bruset deler vårt engasjement for vitenskap og mot en meningsløs relativisme der «alle har hver sin sannhet».

Les innlegget til Marit Johanne Bruset (13. januar):

Vi setter pris på at hun deler vårt syn på hvilke farer et slikt syn utgjør for demokratiet, noe vi ikke minst ser i USA der virkelighets-fornektende relativisme er i ferd med å bryte ned grunnvollene i demokratiet.

Det er imidlertid vanskelig å se noen gode argumenter i innlegget til Bruset for hvorfor den «radikale kjønnsideologien» hun problematiserer, skulle være noen fare for demokratiet. At en marginal gruppe som tilhengere av «queerteori» skulle utgjøre noen fare for det norske demokratiet, framstår som en overdreven påstand. Det kan vel også tenkes at tilhengere av ulike former for radikal kjønnsideologi ikke vil kjenne seg igjen i Brusets beskrivelser av deres holdninger. Det får de svare for selv.

Det vi imidlertid vil protestere mot, er Brusets forsøk på å gjøre dette til et spørsmål for eller imot vitenskap og rasjonell tenkning. Det mener vi at det opplagt ikke er.

Det er hevet over enhver vitenskapelig tvil at det finnes mennesker som har en opplevd kjønnsidentitet som skiller seg fra deres biologiske kjønn. Hvordan man forholder seg til et slikt faktum er et moralsk, ikke et vitenskapelig, spørsmål.

I Human-Etisk Forbund vurderer vi denne kjensgjerningen ved å ta utgangspunkt i vårt humanistiske livssyn. Her er en av kjerneverdiene at alle mennesker skal være frie til å finne mening og mål i egne liv. Å sette seg til doms over folks opplevde kjønnsidentitet er i strid med dette idealet. Derfor forsvarer vi transpersoners rett til å bli respektert og anerkjent på grunnlag av hvem de er.

Inger Slinning, Regionlagsleder i Human Etisk Forbund Møre og Romsdal

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!