Det har vært en interessant debatt som har vært ført i avisene både mot og for en utredning av alternativer til Møreaksen. Ikke minst kostnader vedrørende vedlikehold/drift og naturopplevelser

Det som pr. dato ikke er kommet helt fram i debatten er hva dette skal koste i bompenger, samt hvilken tidsbesparelse det er snakk om!

Ser en i lys av det som er antatt, så starter en med bypakken i Ålesund ca. kr 25 pr. passering. Den undersjøiske forbindelsen fram til Otrøya får antakelig en bompris, så en ny over Julsundet før en får ny bypakke gjennom Molde. Det har vært antydet opp mot 250 kr fram til bypakken Molde.

Bypakke Molde nye ca. kr 25 pr. passering.

Så leser vi at det også skal bygges ny veg fram til det nye sykehuset på Hjelset, og at den også skal bompengefinansieres! Det kommer helt sikker til å koste minst kr 25 pr. passering.

Som gjennomgangsbilist/transportør snakker vi om min. 300/500 kr i bompenger. Vestnes -Molde koster i dag for personbil med rabatt (40 prosent) ca. kr 90 og lastebiler i sone 8–10 meter kr. 300.

En privatbilist/pendler med ev. noe rabatt kan altså regne med et utlegg på ca. kr 500 t/r pluss skatt pr. dag!

Kjøretiden for omvei over Otrøya til Molde, i forhold til krysset på Tresfjordbrua dreier seg om ca. 25–30 minutter.

Dagens fjordkryssing med ferje tar ca. 40 minutter. Antar en at framtidens ferjer også kan gå hurtigere, samt at alt ferjeleiet i Molde kan flyttes mot Bjørset (kortere ferjestrekning enn dagens), da blir tidsforskjellen liten mellom ferje og kjøretid.

Det er oppgitt at ca. 65 prosent av ferjetrafikken til Molde er gjennomgangstrafikk. Dvs. at det er gjennomgangstrafikken (sunnmøringer?) som i stor grad kommer til å dekke bomfinansiering av prosjektet.

Ørjan Bells innlegg i Sunnmørsposten torsdag 7. juni, bør få stor oppmerksomhet. Undertegnede representerer 12.000 bilister på Sunnmøre, og vi stiller oss tvilende til den samfunnsnytten dette sambandet kan få for framtiden. Jeg håper at våre fylkespolitikere og næringslivsledere tar med seg innspillet til Ørjan Bell!