Sunnmørsposten melder 9. februar at Sian (Stopp islamiseringen av Norge) planlegger en demonstrasjon i Ålesund, nærmere bestemt på Joachim H. Rønnebergs Plass. Dette har fått ordføreren, Eva Vinje Aurdal (Ap), til å reagere. Hun varsler at hun vil ta opp saken både politisk og med politiet.

Ordføreren uttaler: «Dette er en plass som har fått navnet sitt til minne om en mann som kjempa for fred og for våre verdier.» De færreste vil nok si seg uenige i det.

Men ordføreren har ingen rett til å nekte en politisk organisasjon å demonstrere på denne historisk symboltunge plassen – eller på noe annet sted i byen. Ordføreren eier hverken byrommet eller historien. Hvorvidt Sian er ideologisk mest beslektet med den nazistiske okkupasjonsmakten eller med dem som gjorde motstand mot den, bør hver enkelt selv få avgjøre – uten moraliserende føringer ovenfra.

Ordføreren uttaler: «Som ordfører er det mi oppgave å arbeide for toleranse og dialog – og å bidra til forebygging av voldelig ekstremisme. Sian bygger etter mitt syn opp om det motsatte.»

Hvis vi ser bort fra den grove, ubegrunnede beskyldningen mot Sian om å arbeide for voldelig ekstremisme, slår det meg hvor orwelliansk ordførerens begrepsbruk er: «Toleranse» og «dialog» er ren nytale – ordføreren uttrykker intoleranseog uvilje mot dialogmed meningsmotstandere.

Sian – og en hvilken som helst annen gruppe demonstranter – bør få fremføre sitt politiske budskap på Joachim H. Rønnebergs Plass, dersom politiet ikke har noen sikkerhetsmessige innsigelser av tungtveiende art.

Ordførerens intolerante engasjement føyer seg inn i et mønster. Tidligere har ordførerne i Oslo og Kristiansand forsøkt å stanse Sians demonstrasjoner. Det er foruroligende å se denne forakten for Grunnlovens bestemmelser om ytrings- og forsamlingsfrihet fra profilerte politikere. Dessuten skal nettopp ordførere opptre som samlende skikkelser i sine lokalsamfunn og dermed heve seg over verdikonflikter.

Ålesunds ordfører viser forakt for grunnleggende rettsstatsprinsipper når hun påpeker: «Sentrale talsmenn som Lars Thorsen er imidlertid nylig blitt dømt for sine hatefulle ytringer. Retten konkluderte med at uttalelsene hans var av et slikt innhold at de ikke er verna av ytringsfriheten.»

Thorsen er ganske riktig dømt i tingretten for brudd på straffeloven § 185 – den notorisk uklare «rasismeparagrafen». Men dette er juridisk irrelevant for hans planlagte opptreden i Ålesund. Dommen fratar ikke Thorsen hans rettigheter. Selv om en person er dømt for ytringer i én sammenheng, har vedkommende lov til å ytre seg i en annen sammenheng.

Jeg har følgende råd til Ålesunds ordfører: Vis respekt for Grunnloven, og la Sian få demonstrere fritt.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!