Endelig en stortingsrepresentant som tenker nytt og ikke bare fram til neste valg. Kudos til deg Marianne Synnes Emblemsvåg!

Det er bare trist at vi i Norge med våre høyttalende politikere om grønn energi og dette utslitte uttrykket om bærekraft, ikke makter å se utenfor boksen. Her har vi en storstilt mulighet om å være med i et teknologi eventyr der vi kan stikke spaden i jorden og hente opp en energikilde som vil, enten vi vil eller ei, bli viktig fremover. Isteden legger vi ned all kompetanse vi har på området og venter til noen andre har utviklet teknologien. Og «andre» er på vei, Russland, Kina og India holder på med testing og vil bli en stor leverandør av Thorium teknologi fremover.

Den neste oljen – for godt til å være sant. Nei, det er faktisk sant, her er uante muligheter og potensial for enorme inntekter i form av teknologi og strøm eksport. Som nevnt i kronikken er salgsverdien på strøm, målt i forekomst av Thorium, 80.000 milliarder kroner!

Sikkerhet – En Thorium reaktor er sikker, det er hevet over enhver tvil, kan ikke sammenlignes med en av dagens atomreaktorer. Ingen fare for nedsmelting, enklere å kontrollere, avfallsstoffene er mye mindre farlige med tanke på halveringstid og ingen atomvåpen relaterte utfordringer. Det finnes mye info på internettet/YouTube.

Potensial – Tenk deg følgende; flere små Thorium energi produserende anlegg rundt omkring i Norge (og Verden) som produserer helt ren energi(strøm) til Hvermannsen og industrien som igjen produserer hydrogen som går rett på tanken til biler, lastebiler, båter og tog. Da får vi blant annet redusert det enorme behovet for batteri, som ikke alltid er like grønn mtp produksjon, frakt og resirkulering. I kronikk blir det tatt fram mulighet for bruk om bord store skip som er en fantastisk mulighet da et kontainer skip på 15 000TEU (standard 20 fots kontainer) forurenser tilsvarende som104 millioner SOx og 3 millioner NOx bil ekvivalenter. Norge har til sammenligning ca. 2,8 millioner personbiler.

Det er ikke bare politikerne som skuffer. Da jeg tok kontakt med Naturvernforbundet i januar 2019 om deres syn på Thorium, var svaret: «Vi deler vi ikke din optimisme like mye. Vi ser betydelige risikoer også med Thorium som brennstoff. Vi ønsker ikke atomkraft i Norge». De vil løse problemet med forurensende energi med «energisparing». Vel og bra det, men vi kommer ikke i mål med bare energisparing. FNs klimapanel derimot, anser Thorium som en av få energikilder som kan bidra i stor skala til global strømproduksjon uten utslipp av klimagasser i en skala som utgjør en betydelig forskjell.

Så om du synes grønn, inntektsbringende energi er viktig, engasjer deg! Ring noen på Mørebenken i Stortinget og spør de hva de tenker. Skriv innlegg på sosiale medier. Thorium er en gigantisk mulighet, la oss gripe den!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!