I bare den ene artikkelen i Sunnmørsposten 15.10.2021 skriver Nordang «politisk tapsprosjekt og ein kollaps av dimensjonar», «Katastrofale kutt», «gigantplanen Nye Ålesund», «rasering av godt utbygde tenester, planlagte byggeprosjekt og framtidsretta politisk tankegang».

For en linefisker fra Grytastranda som er oppvokst med at ord som fantastisk er passende å bruke omtrent en gang i halvåret, har jeg også lært at slike overdrivelser som Harald Nordang bruker sjelden tjener sine formål både på kort og lang sikt.

Etter to år med Nye Ålesund og snart to år med den store utfordringen som covid-19 har gitt den nye kommunen og sine innbyggere tør jeg likevel å påstå at de fleste av oss i Ålesund ikke kjenner oss igjen i en beskrivelse som «kollaps av dimensjoner» når vi skal beskrive vår tilværelse i kommunen og de tilbud Ålesund kommune gir oss. Selv om det er vanskelige tider økonomisk for både kommunen og privatpersoner, faller slike uttalelser på sin egen urimelighet.

At det er tøffe økonomiske tider i Ålesund men også i andre kommuner rundt oss er åpenbart. Men det å drømme seg tilbake til fortiden og på dette grunnlaget kreve en skilsmisse virker på meg som gift tobarnsfar å være svært lite framtidsrettet.

En slik skilsmisse vil føre med seg langt større og flere negative konsekvenser enn positive. HUAÅ og deres leder virker å være veldig opptatt av hvordan det var før, men har få eller ingen tanker og visjoner om hvordan en fraskilt og gjenoppstått Haram kommune vil bli. Særlig når det kommer til hovedargumentet til HUAÅ som er «økonomien vi hadde før», forstår de fleste at økonomien Haram kommune hadde i 2019 ikke vil bli den samme etter en eventuell skilsmisse. Dette har sitt grunnlag i flere store investeringer, som blant annet tjenestehus i Brattvåg som koster over 13 million kroner per år. Beboere i gamle Haram betalte ikke eiendomsskatt, selv om den var foreslått i kommunestyret mange ganger.

Å se for seg en gjenoppstått Haram kommune uten eiendomsskatt er helt urealistisk. Uavhengig av hvilken kommune vi bor i, må vi som beboere i både Ålesund eller Haram kommune betale den av mange, meg selv inkludert, forhatte eiendomsskatten.

Når det er vanskelige tider om det er ute på havet eller på land, hjelper det lite å drømme seg tilbake til hvordan det var før. Når man ser seg tilbake i tid er det for å benytte seg av tidligere erfaringer og lærdommer som skal brukes til å møte dagens og morgendagens utfordringer. Det er her Ålesund kommune kan ta lærdom av hva de nye kommunene tok med seg inn, nemlig samspillet mellom næringslivet, industrien og kommunen for å ha mulighet til å realisere prosjekter som ellers ville vært uoppnåelige.

Når fremtiden til Ålesund skal formes og utvikles de neste 20–30 årene er jeg ikke i tvil at vi i gamle Haram er best tjent med å få være med på å bestemme hvordan dette skal bli. Vi kommer til å være delaktige i Ålesunds fremtid uavhengig av om det blir skilsmisse eller ei. Det sier seg selv at da er det bedre å være på dekk om bord i Ålesundsskipet enn i jolla ved siden av.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!