Det kan være interessant i denne sammenheng og sammenlikne nynorsktvang med Eggens Godfotteori. Man kan gjerne argumentere med at flertallet har vedtatt nynorsk, men er dette til det beste for å utvikle kommunen som organisasjon?

Flere «postulater» i Eggens bok «Godfoten» (1999) kan illustrere dette. Et lyder slik: – I Rosenborg skal du først og fremst få lov til å bli bedre der du er god fra før. Dette fører meg videre til et annet postulat om hvordan du gjør dette: – Sett flest mulig av dine medspillere (medarbeidere, min tilføyelse) i flest mulig situasjoner som de behersker best mulig, da blir resultatet best mulig.

Så kan dette videreføres til de som samhandler og de som er et hakk over de som utfører jobben: – Du er ikke dyktig hvis du ikke kan bruke dyktigheten din til å gjøre andre dyktige!

Disse tre sitater kan illustrere at det kanskje ikke var det smarteste å gjøre og vedta at kommunen skal være nynorskkommune. Ikke minst når 72% av de ansatte sier de bruker bokmål i jobbsammenheng. Tvang er en dårlig motivasjonsfaktor, og med denne første uttalte motstand mot å skrive sine saker på nynorsk, er det kanskje et gryende opprør på gang mot denne tvangen.

Sunnmørsposten kan mene så mye de vil at flertallet har bestemt dette, men da bruker noen makta si til å forsøke å gjøre folk dyktige ved hjelp av tvang. Jeg mener å huske at det ble sagt før denne sammenslåingen av kommunene at alle ansatte skulle få bruke sitt eget målføre.

Eggen sier om tvang/skremming i boka: – Ingen kan skremmes til å bli god! Man kan skremme folk til å komme tidsnok på trening eller jobb, men ikke til å gjøre noe positivt og til å bli gode og kreative.

Hovedpostulatet til Eggen i boka er: – Det er viktig å gå på banen (på jobb) for å være best mulig sjøl. Men det er langt viktigere å gå på banen (på jobb, mine tilføyelser) for å gjøre medspillerne (medarbeiderne, min tilføyelse) gode!

For å gjøre medarbeiderne så gode at de er i flytsona, må de andre vite hvor de har sine beste ferdigheter så de spiller inn de riktige utfordringer, slik at medarbeideren kan øke sine ferdigheter og være i flytsona på et høyere nivå. Man oppnår ikke forbedringer hos medarbeideren ved å tvinge på dem utfordringer der de mangler ferdigheter.

Enhver bedrift eller gruppe som begynner å konkurrere med seg sjøl, er nødt til å tape!

Ålesund kommune hadde stått seg mye bedre ved å være en språknøytral kommune, da hadde de vært i tråd med «Gotfotteorien», og resultatene ville blitt best mulig.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!