Farstad Shipping presenterte halvårsresultatet:

70 menn i mørke dresser – som i en begravelse

70 menn i mørke dresser. Ingen sa et ord. Det var som i en begravelse.

Mørkt Det var dystre tall og ingen svar på de store spørsmålene da konsernsjef i Farstad Shipping, Karl-Johan Bakken og finansdirektør Olav Haugland presenterte halvårsresultatet i Rederiforbundets lokaler. – Som en begravelse, sa noen.   Foto: Geir Strand

– Farstad har fortsatt en milliard kroner på bok. Nok til at Kjell Inge Røkke kan synge en salme ved reisens slutt

Kommentar

Vi er i Norges Rederiforbund. Styrerommet er i sjuende etasje. På veggene henger oljemaleriene side ved side. Jahre, Høegh og Reksten. Her er store formuer feiret og store formuer tapt.