KOMMENTAR

«Bygdebenken»

Når kong Harald opnar Stortinget i oktober neste år, er det ikkje berre han som står i fare for å snuble.

Bydama: Marianne Synnes (H) frå Ålesund ser ut til å kunne bli heile fylket si «bydame» på Stortinget. Elles har byane blitt skvisa ut frå dei sikre plassane på partia sine stortingslister. 

Kommentar

Sjansen for at byane i Møre og Romsdal har stupt på hovudet ut av stortingssalen, er også svært stor.