KOMMENTAR:

Røkkes venner i Giek

Giek har bidratt til at Kjell Inge Røkke er blitt en av verdens største offshoreredere. Nå strekker de ut en hånd for å gjøre han til verdensledende på krill også.

Kjell Inge Røkkes Aker Biomarin skal bygge krillbåt til en milliard kroner.  

Kommentar

Røkkes evne til å få det offentlige virkemiddelapparatet til å gjøre som han vil er imponerende. Han bygget opp sitt hvitfisk-selskap på flere unntak fra fiskerilovgivingen og solgte det med milliardfortjeneste. Penger han nå bruker til å kjøpe seg kontroll med offshore supplynæringen og bygge ny krillbåt.