Skal utforske VR i journalistikken

Kan VR-teknologi brukes til å styrke det redaksjonelle innholdet? Hvordan kan det gjøres, og hva er de etiske problemstillingene?

360 graders utsikt I fjor sommer klatret fotojournalist Bjørnar Torvholm Sævik, sammen med Marius Falkevik og Rolf Ytrebø, til toppen av Slinningsbålet med 360 graders videokamera for å formidle utsikten fra toppen på en ny måte. Et praktisk eksempel på bruk av VR-innhold. 

Det handler om å se nye teknologiske muligheter

Kommentar

Dette er spørsmål Sunnmørsposten har fått midler fra Norges forskningsråd til å finne ut av, sammen med Høgskulen i Volda og Teknisk Ukeblad.

VR (Virtual Reality) betyr virtuell, tilsynelatende virkelighet, og den gjør det mulig å titte inn i hus som ikke er bygget ennå, og oppleve konserter og hendelser som om man virkelig er til stede. VR-innhold kan både være 360 graders videoer og dataanimerte miljøer, og sterkest blir opplevelsen om man dekker hele synsfeltet med spesialbriller.

Denne teknologien er ikke ny, men det er først nå utstyret er blitt tilgjengelig for massemarkedet. Ingeniører bruker VR til å teste ut nye modeller, potensialet er stort innen opplæring og utdanning og VR byr på helt nye opplevelser innen sport, kunst og kultur. Så hva med journalistikken?

Visualisering


Sunnmørspostens digitale ut-viklingsmiljø, SmpLab, har markert seg godt både i nasjonal og nordisk sammenheng. Satsing på datajournalistikk og visualisering har resultert i flere nyskapende prosjekter som er blitt prisbelønnet.

Motivasjonen er å finne ut hvordan teknologi kan brukes til å utvikle journalistikken.

I fjor høst var vi i dialog med Norges forskningsråd om et prosjekt for å utvikle multimediale langlesemaler.

Så kom vår digitale utviklingssjef, Liv-Jorunn Håker Ottesen, tilbake fra studietur til USA, og var overbevist om at vi heller burde utvikle redaksjonelle VR-produksjoner: Når tre av verdens største teknologiselskaper investerer millioner av dollar på å utvikle måter å vise VR-produksjoner på sine plattformer, haster det for oss å finne ut hvordan VR kan brukes som formidlingskanal i journalistikken. Store mediehus som New York Times og The Guardian har utviklet egne VR-apper, og har laget produksjoner som er helt unike.

Men deres ressurskrevende prosjekter er uoppnåelige for vanlige norske redaksjoner.

Samarbeid

Vi bestemte oss for at dette ville vi gjøre noe med.

Vi søkte forskningsrådet om midler til å utvikle redaksjonelle VR-produksjoner, og fikk søknaden innvilget. Vi vil finne ut hvordan man kan lage avanserte produksjoner på en enkel og effektiv måte.

Teknisk Ukeblad er det mediehuset i Norge som har kommet lengst i utprøving av VR, og vi er glade for å ha dem med på laget, sammen med det gode mediemiljøet ved Høgskulen i Volda. Mens Sunnmørsposten og Teknisk Ukeblad skal prøve ut VR i praksis, skal forskerne i Volda finne svar på spørsmål som: Hvordan påvirker VR brukerens syn på journalistiske saker? Hva er de etiske problemstillingene? Bidrar VR til følelsen av å være til stede der en nyhet foregår?

Eller motsatt, føler brukeren økt distanse?

Vikingtida


360-graders video:

Klatre opp Slinningsbålet

Håper du ikke har høydeskrekk - for her kan du bli med vår reporter opp i verdens høyeste bål, og se deg rundt i 360 grader.

Sunnmørsposten har eksperimentert en del med 360-graders video allerede. Da verdens høyeste bål, Slinningsbålet, ble bygget, klatret en reporter med 360-kamera oppover for å vise utsikten fra toppen, og gi en virkelig opplevelse av høyden.

Vi har også publisert en 360 graders fototur fra Geiranger til Trollstigen som du finner på smp.no. Sammen med medieutdanninga i Volda blir det nå jobbet med en større VR-reportasje om vikingtida på Sunnmøre. Vi ser fram til å kunne presentere denne for dere i løpet av våren.

Digitaliseringa slår innover samfunnet som ei kjempestor bølge. Vi velger å se på bølga som ei positiv kraft som bringer oss framover – i god sunnmørsk tradisjon. Det handler om å se nye teknologiske muligheter, for å oppfylle det gamle samfunnsoppdraget

Avisa har ei viktig rolle som fellesarena i regionen for nyheter og debatt, og denne rolla blir ikke mindre viktig i framtida. Derfor vil vi undersøke om også VR kan være et nyttig verktøy.