Kommentar om Høyres landsmøte:

«Litt grønnere djupt i det blå»

En død kval høster betydelig mer sympati enn en død ulv. I alle fall når Høyre er samla til landsmøte.

Plast Plastforurensingen i havet er dramatisk for både sjøfugl og havpattedyr, og for vår egen framtid. At regjeringspartiet Høyre tar dette med så stort alvor, er gledelig. 

Hvor var denne debatten da alle lo av plastposeavgifta?

Kommentar

For mens ulven går en stadig mer usikker framtid i møte og merker presset fra et opprørt innlands-Høyre, er partiets miljøsamvittighet for alvor vekket når det gjelder forurensing av havet. Kvalen som ble funnet sjuk og avkreftet ved Sotra, har ført til at langt flere har fått opp øynene for dette problemet.