Det første viktige spadetaket for Sørsidabygget:

«Bygget vil løfte kulturlivet, ikke bare i Ålesund men på hele Sunnmøre»

Når Molde-ordføreren gir et nytt skole- og kulturbygg på sørsida i Ålesund sin fulle støtte og mener at prosjektet må realiseres så raskt som mulig. Ja, da høres det ut som musikk, dans og drama i mine ører.

KULTURHAVNA Det er lenge til sørsida i Ålesund kan komme til å se slik ut, men et nytt skole- og kulturbygg kan være startskuddet for utbygginga. Det såkalte Sørsidabygget vil være bygget til høyre på denne illustrasjonen, lokalisert i det vestlige hjørnet av sørsida-området, mot Hotel Waterfront. Illustrasjon: Jaja arkitekter 

Sørsida- bygget er helt avgjørende for å komme videre med planene for sørsida

Kommentar

Molde har sitt kultursenter i Plassen og Kristiansund får sitt nye opera- og kulturhus. Nå skulle det bare mangle om ikke Ålesund sto for tur.