Striden om namnet «Vestlandet»:

«Vestlandet vil vere opptatt til bruk for ei større eining»

I trebindsverket: «Vestlandets historie» skriv professor Knut Helle at det var under Harald Hårfagre på 800-talet at Vest-Norge vart ein region med eige ting- og lovområde under Gulatinget.

FJORDFYLKER I og for seg kunne Fjordane fylke passe, for både Hordaland og Sogn og Fjordane er dominert av fjordar.  Foto: Halvard Alvik/NTB scanpix

Det er snakk om eit identitetsran frå vestlendingar som ikkje er med i det nye fylket

Kommentar

Då var øvre delar av dalane på Austlandet og det som seinare vart dei to Agder-fylka med i det som vart heitande Vestlandet.