Vegen mot Molde

Festen er over, ikke mer kake igjen

Festen er ikke over – det er mer kake igjen, sang deLillos på samlealbumet de ga ut i forbindelse med 20-årsjubileet i 2005. Vi prøver oss med en omskriving av deLillos språket. Er det kake igjen i 2023?

E39-TRASE: Trasévalg for ny veg mellom Ålesund og Molde engasjerer. I hvert fall blant godt voksne menn. Her Modolf Hareide på folkemøte på Gomerhuset i Skodje. 

Kommentar

Det var litt 2005 over møtet på Skodje. Debatten dreide seg om hvor milliardvegen skulle gå. Få lurte på om en den noen gang blir bygget.