Kommentar:

Åpenhet må komme innenfra

Hvis Ålesund skal være en åpen kommune, bør ryddeprosessen begynne med at kommunen ser på seg selv først.

Dårlig storesøster: På Åpenhetsindeksen fra Pressens offentlighetsutvalg scorer Ålesund dårligst av kommunene i Nye Ålesund. Illustrasjonsfoto: Staale Wattø. 

Åpenhet er ikke noe man sier, åpenhet er noe man gjør

Kommentar

Mye tyder på at bystyret torsdag vedtar å melde Ålesund kommune inn i organisasjonen Transparency International (TI) Norge. Som medlem her lover man at virksomheten skal bidra «til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt» (sitat hentet fra nettsiden til TI Norge).