8. mai:

Derfor flagger vi

Er du en dem som måtte minne deg selv litt på hvorfor flaggene vaier på full stang i dag? Da må du lese dette.

8. mai: Frigjøringsdagen.   Foto: Knut Arne Aarset.

Kommentar

I dag flagger vi fordi vi skal huske at vi aldri skal legge oss under noen form for ekstremisme. Vi flagger fordi vi skal huske at ingen mennesker, verken i kraft av etnisitet, tro, utseende eller geografisk plassering, kan hevde at de er overlegne andre mennesker.

Vi flagger fordi kvinner er like mye verdt som menn, at jenter er like mye verdt som gutter, at barn er like mye verdt som voksne.

Vi flagger fordi alle, så lenge de ikke skader seg selv eller andre, skal få lov til å tro på det de vil, gå i de klærne de vil, elske med og hvem de vil, spise hva de vil, lese hva de vil, høre på den musikken de vil, ha de fritidsaktivitetene de vil og jobbe med det de vil.

Vi flagger fordi vi skal huske at det er lett å bli forledet. Vi skal minne oss selv på hvor snublende fort en karismatisk leder kan få for mye makt og vi skal minne oss selv på at vi en gang var flyktninger og at vi kan bli det igjen. Vi heiser flaggene fordi vi skal huske å se lenger enn til vår egen nesetipp.

Vi flagger vi fordi vi vil ha et samfunn med ulike typer mennesker. Vi skal minne oss selv på at vi har plass til mennesker med Downs syndrom eller andre typer utviklingshemming, vi har plass til psykiske lidelser, fysiske utfordringer og sjukdom. Vi skal minne oss selv på at menneskeverd er noe annet enn kroner og ører, og vi skal minne oss selv på at mangfoldighet gjør oss rikere.

Vi flagger for å huske at det å være klok er noe annet enn å være sterk. For å huske at det å være sterk egentlig handler om å tørre å være svak. Vi flagger for å minne oss på at våpen og vold sjelden løser konflikter, men at dialog er lurt. Flaggene vaier fordi vi skal vite at det å lytte er like viktig som å snakke, og at det ikke finnes alternativer til demokrati.

Vi flagger fordi vi skal huske å være ydmyke. Huske at vi er feilbarlige. Vi skal minne oss selv på at det er lov å angre, men også lov å tilgi.

Samtidig flagger vi fordi vi skal huske at det noen ganger er riktig å sette ned foten, riktig å si nei. Vi skal vite at vi er nådeløse når det gjelder å sette demokrati, medmenneskelighet og menneskeverd høyt.   

I dag flagger vi fordi det er frigjøringsdagen og veterandagen. Vi skal aldri glemme, men vi må være på vakt. Alltid på vakt. Fordi alt kan mistes mye raskere enn den tiden det tok å få.

God 8. mai.