Røe Isaksen overrasker

Statlig industrisatsing i Høyre-regi

At Kongsberg Gruppen overtar Rolls-Royce Marine er nok den beste løsning en kunne få for selskapets virksomhet på Sunnmøre. Men at en Høyre-dominert regjering legger 2,5 milliarder statlige kroner på bordet, er egnet til å overraske.

Oppfylt: Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum og hovedtillitsvalgt for Fellesforbudet Rolls Royce Marine, Kjell Bjørn Hatlebakk var tidlig i møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Nå har de fått sine ønsker oppfylt. foto: Geir Strand  Foto: Geir H. Strand

Kommentar

Sett med sunnmørske øyne, og etter fire år med svært tunge tider for hele den maritime industrien, er dette strålende godt nytt. Rolls-Royce har vært en betydelig bidragsyter i å utvikle det maritime kompetansemiljøet på Sunnmøre, og en spydspiss i hele den maritime klyngen.