Kommentar:

«Nyt varmen – hogg ved»

Tørr og varm sommar gir høge kraftprisar.

GOD VARME: «Hver gledesstund du fikk på jord, betales må med sorg», skreiv Bjørnstjerne Bjørnson. Den varme og tørre sommaren får vi snart att på straumrekninga. Det beste rådet er å nyte den varmen vi har no og hogge ved, for varmen vi skal ha frå panelomnen til vinteren, kan bli dyr. 

Kommentar

Vi veit å setje stor pris på godvêr i nordvest. Til vanleg får vi sommaren servert i små porsjonspakkar, og skal vi få ein smak, må vi sleppe alt vi har i hendene straks gradestokken siktar seg inn mot 20-talet.