«Smular til nye vegprosjekt»

Møre og Romsdal er igjen ein av taparane i kampen om samferdslekroner i statsbudsjettet.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Bjørn Halvorsen

Bremsar verdiskapinga i denne delen av landet opp, blir spydspissen inn mot dei blå framtidsnæringane etter kvart nokså butt

Kommentar

Jau då, vi har til å fikse tunnelar og byggje nokre nye ferjekaier, rassikring og fullføre oppstarta prosjekt, men har smått igjen til nye prosjekt, prosjekt som vil effektivisere transporten i fylket.