Klart for sluttspurt og superlaurdag

«Kristeleg folkeparti sin salige salto»

KrF er i ferd med å ta ein stille salto. Spenst og svev imponerer, men det står att å sjå landinga.

Delt: Fylkesleiar Randi Walderhaug Frisvoll og partileiar Knut Arild Hareide står på kvar si side i spørsmålet om retningsval. Laurdag samlar Frisvoll troppene til årsmøte i Vestnes. Ho er sikra «blått fleirtal», men det kan bli mindre enn ho først såg for seg. Foto: Nils Harald Ånstad 

Kommentar

Denne helga kan det meste vere avgjort i kampen om kva dør Kristeleg Folkeparti skal banke på for å kome seg inn i den eine eller den andre regjeringa. For det er målet.